RuGkrakers

Na de vier voorronden van RuGkrakers, de Noord-Nederlandse Wetenschapswedstrijd voor scholieren, zijn de deelnemers bekend voor de halve finales die op diverse plaatsen in Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland plaatsvinden. De tweede Friese edities zijn op 29 oktober in het Planetarium in Franeker en bij Friesland Coberco Dairy Foods in Leeuwarden.

De volgende negen scholieren doen mee: Peter en Jasper Abswoude uit Franeker, Roy Ammerlaan uit Marssum, Farshad Bashir uit Mantgum, Anna Hoekstra uit Gytsjerk, Niels en Adriaan Jelsma uit Leeuwarden, Minke Nijdam uit Workum en Jan Sybren Zagema uit Damwoude. Edith Liemburg uit Heerenveen speelt de halve finale in Marknesse.

Bron: Leeuwarder Courant, 5 oktober 2002