Driehonderd demonstranten hekelen oorlog in Irak

LEEUWARDEN – Een kleine driehonderd tegenstanders van de oorlog tegen Irak demonstreerden gisteravond op het Waagplein in Leeuwarden. Sommige deelnemers droegen spandoeken, waarop de Amerikaanse president voor moordenaar werd uitgemaakt en – samen met de Israëlische premier Sharon – voor ,,de grootste terroristen”.

De meeste deelnemers bewaarden een somber stilzwijgen of brandden een kaarsje voor de te vrezen oorlogsslachtoffers. Tot een optocht kwam het niet, omdat de gemeente dat bij gebrek aan een vergunning had verboden. De demonstratie was op touw gezet door de SP- jongerenclub Rood, het Fries Vredesplatform en de Internationale Socialisten.

Rood-activist Farshad Bashir sprak in schrille bewoordingen over een oorlog, die voor de Verenigde Staten zou draaien om het bemachtigen van ,,kosteloze olie ter bestrijding van de economische recessie in eigen land”. ,,Bush is een schurk, die alleen dankzij een domme kieswet aan de macht heeft kunnen komen”, aldus Bashir.

De Turkse imam Mustafa Önlü waarschuwde dat de oorlog niet mag worden gezien als eentje tussen islam en christendom. ,,Daar heeft het letterlijk niets mee te maken. De godsdiensten worden over en weer misbruikt.”

Jan Bosman van het Fries Vredesplatform constateerde dat lokale interkerkelijke vredesgroepen zich her en der in Friesland bij het protest tegen de oorlog aansluiten. Dat gebeurt in weerwil van de afzijdigheid van het IKV-hoofdkantoor. Het Friese platform wil zo lang de oorlog duurt elke donderdag bij de Waag demonstreren.

Bron: Leeuwarder Courant, 21 maart 2003