Foot Fight 2003: verklein je voetafdruk

In april vond de speciale wedstrijd Foot Fight 2003 plaats. Verschillende jongeren en politici hebben in 28 dagen gestreden voor de kleinste voetafdruk. De winnaar van dit jaar is Farshad Bashir, actief bij de SP afdeling ROOD in Leeuwarden. Hij heeft in 1 maand maar liefst 22 % bespaard op zijn voetafdruk. Tweede werd Krista van Velzen, tweede kamerlid voor de SP. Haar besparing was ook niet mis, ruim 18 % wist zij haar voetafdruk te verkleinen. De derde plaats is toegekend aan Bas Pastoor van Jong@leefbaar.nl. Met een totaal van 13 % besparing op zijn voetafdruk heeft ook hij een prima prestatie geleverd.

Volgend jaar organiseren we een nieuwe Foot Fight. Ook dan zullen we deelnemers vragen om een maand hun energie- en consumptiegebruik in de gaten te houden. Heb je interesse en denk jij dat je het beter kan dan de winnaars van dit jaar? Neem dan contact op met janjaapthijs@jeugdraad.nl.

Iedereen heeft ruimte nodig. En meer dan je misschien zult denken. De hoeveelheid ruimte wordt uitgedrukt in hectares en de mondiale voetafdruk genoemd. Hoe groot jouw voetafdruk is, is afhankelijk van wat en hoeveel je consumeert.

Bon: milieuloket.nl, 24 juni 2003