Beroepsdemonstranten al snel aan de koffie

Vught ziet geen problemen met vestiging van tweede vertrekcentrum in Nederland

De gemeenteraad van Vught ging gisteren akkoord met de vestiging van een vertrekcentrum van uitgeprocedeerde asielzoekers binnen de gemeente. Dit ondanks vele protesten.

Door onze redacteur Ahmet Olgun

Ondanks het kabaal van zo’n 150 demonstranten die met sirenes, fluiten en trommels ,,druk” wilden uitoefenen op de raadsleden, is de gemeenteraad van Vught gisteravond akkoord gegaan met de komst van een vertrekcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Het vertrekcentrum wordt op 1 maart in gebruik genomen.

Uitgeprocedeerde asielzoekers, die vóór 1 april 2001 asiel hebben aangevraagd in Nederland, zullen worden opgevangen in het vertrekcentrum in afwachting van hun uitzetting. Het verblijf in het vertrekcentrum op het terrein van de voormalige Isabellakazerne duurt tussen de acht en twaalf weken. In het centrum kunnen 350 personen tegelijk worden opgevangen. Nederland telt zo’n 26.000 van dergelijke vluchtelingen.

Burgemeester J. de Groot (VVD) had gisteravond veiligheidsmaatregelen genomen uit angst voor ordeverstoring en een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van het vertrekcentrum. De ME hoefde niet op te treden. De voorstanders, leden van Nieuw-Rechts, waren gisteravond nergens te bekennen.

Activisten van de Socialistische Partij en hun sprekers gebruikten grote woorden en ,,historische vergelijkingen” om hun bezwaar tegen het centrum kracht bij te zetten. ,,Geen deportatie”, meldden hun spandoeken. ,,Juist niet in Vught”, riep een spreker doelend op Kamp Vught waar joden gedurende de Tweede Wereldoorlog gevangen werden gezet.

Volgens het Kamerlid Jan de Wit (SP) is er geen behoefte aan een tweede vertrekcentrum. Het eerste, in Ter Apel, staat nog steeds grotendeels leeg, zei hij. Het Kamerlid pleitte voor een generaal pardon voor alle asielzoekers die nog vallen onder de oude wet.

Terwijl de meeste `beroepsdemonstranten’ van de SP kort na de aanvang van de raadsvergadering om acht uur al vertrokken om in een zaal even verderop ,,met een kopje koffie op kosten van de SP” via de radio de raadsvergadering te volgen, gingen vooral (ex-)asielzoekers door met hun protest op het pleintje voor het raadhuis. De vwo-scholier uit Leeuwarden Farshad Bashir (17, Afghanistan) wilde met zijn aanwezigheid zijn solidariteit met uitgeprocedeerde asielzoekers betuigen. Hij en zijn familie zijn in 1998 tot Nederland toegelaten, zei Bashir, ,,dankzij de solidariteit van Nederlanders”. ,,Nu is het mijn beurt om solidair te zijn.”

,,Minister Verdonk is erg hard”, zei de Syriër Gabriel Gauo, die elf jaar in Nederland is. ,,Ze moet de deur een beetje openzetten.” Zijn vriend Ali El Mahi uit Soedan schreeuwde dat hij een ,,schrijnend geval” is. El Mahi, naar eigen zeggen een kritische journalist in Soedan, werd wegens de toon van zijn artikelen meermalen gemarteld in het islamitisch bestuurde land. ,,Ze hebben mijn vingers gebroken, me elektrische schokken gegeven. Ze probeerden me te verkrachten.” Hij en zijn vijf kinderen moesten wel vluchten om in leven te blijven. Twee jaar geleden raakte hij in Nederland uitgeprocedeerd. Zijn vrouw, oorspronkelijk afkomstig uit Eriterea, werd wel toegelaten tot Nederland. El Mahi moet Nederland verlaten. ,,Ze rukken mijn familie uit elkaar.”

Een grote meerderheid van de gemeenteraad van Vught zag echter geen obstakels om de overeenstemming van het college van burgemeester en wethouders met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te bekrachtigen. De Isabellakazerne, waar tot voor kort de omstreden campus voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s) was gevestigd, zal tot het einde van 2007 dienst doen als vertrekcentrum. Daarna kan het COA eenmalig nog verlenging van maximaal vijf jaar aanvragen. Na het beëindigen van de overeenkomst wil de gemeente op het terrein een woonwijk bouwen.

Bron: NRC Handelsblad, 18 februari 2005