Marktwerking zorg

Betaalbare zorg onder druk.

In een open brief aan minister Hans Hoogervorst van volksgezondheid hebben de besturen van zes ziekenhuizen, waaronder het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), gepleit voor snellere invoering van marktwerking in de zorgsector. De marktwerking heeft risico’s voor samenwerking, voor de kwaliteit van zorg, voor de solidariteit en de marktwerking zal voor onnodig stijgende kosten zorgen. Het onlangs verschenen WRR-rapport bevestigt dit ook.

De prikkels van concurrentie en winstoogmerk zetten een betaalbare en kwalitatief goede zorg voor iedereen onder druk. Om dit te voorkomen komt de minister met extra regels en extra toezicht terwijl aan de bestaande bureaucratie niets wordt gedaan. Doelmatiger, efficiƫnter en vooral ook kwalitatief betere zorg kan bereikt worden door publieke instellingen met elkaar te vergelijken en van elkaar te laten leren in plaats van met elkaar te laten concurreren.

De zorg moet geen verantwoording afleggen aan aandeelhouders, maar aan de samenleving. De top van de ziekenhuizen is blij met de marktwerking, want hij kan zich straks verder verrijken, maar hebben de patiƫnten daar iets aan?

Leeuwarden. Farshad Bashir.

Bron: Leeuwarder Courant, 9 maart 2005