EU

Een betere Europese Unie is nodig.

De afwijzing van de Europese grondwet is een helder signaal van de burgers dat deze ontwikkeling van de Europese Unie niet het democratische en sociale Europa is waarvoor wij ons zouden willen inzetten. De afwijzing betekent een aanwijzing voor de regeringen en parlementen dat er een ander, democratischer en socialer Europa moet komen. Ook weerspiegelt de afwijzing de economische en vooral de sociale situatie waarin wij willen leven. Nu deze Europese grondwet niet doorgaat, zullen regeringen en parlementen hun huiswerk moeten overdoen, en nu moeten ze wel rekening houden met de wensen van de Europese burgers. De kans is een stuk groter dat er een betere Europese Unie uit voortvloeit, met meer respect voor de nationale democratie en meer waardering voor bestaande democratische, sociale en culturele rechten.

Leeuwarden. Farshad Bashir.

Bron: Leeuwarder Courant, 6 juni 2005