Kraken moet doorgaan

Nadat afgelopen week de politie met groot machtsvertoon een grote ontruimingsgolf van kraakwoningen hield, is het duidelijk geworden dat we steeds harder moeten knokken om sociale woningbouw mogelijk te maken. In de voorbije week werd amper aandacht besteed aan de vele ontruimingen. Waar aandacht besteed werd, probeerden de media de krakers te criminaliseren. Zonder verder enige achtergrondinformatie te verstrekken over kraken hield AT5 een poll waarin de suggestieve vraag “is kraken diefstal” gesteld werd.

De politie liet weten dat er jaarlijks drie ontruimingsgolven gehouden worden. Dus het zou de normaalste zaak van de wereld zijn. Het geheel werd in de pers op een voor de bevolking aanvaardbare manier verpakt.

De hoeveelheid sociale huurwoningen staat vergeleken met de vraag ernaar in geen verhouding met het aantal koopwoningen. Sociale huurwoningen worden verkocht of gesloopt en er worden bijna alleen maar dure huurwoningen of luxe villa’s gebouwd. Dit proces, dat sinds het aantreden van Lubbers gaande is, heeft gevaarlijke vormen aangenomen. De sloop en de verkoop van sociale huurwoningen is zo hard gegaan dat wie nu een huurwoning zoekt, jaren moet wachten.

De woningbouwcorporaties hebben al lang de kapitalistische logica aanvaard. Ze denken alleen in termen van cijfers en winst. De managers die de corporaties runnen, weten nog steeds niet dat hun strategie enkel een oneerlijke woningmarkt, armoede en langdurige lege koopwoningen oplevert. Binnen de corporaties is deze stroming oververtegenwoordigd. Toch moeten we erin slagen om het tij te doen keren.

Het tij kunnen we alleen keren en de kwestie van sociale huurwoningen boven op de politieke agenda zetten door massaal te gaan kraken. Op deze manier kunnen we weer aandacht eisen voor de sociale huursector. Meer dan ooit is het nodig om te kraken, juist nu er zoveel ontruimd wordt. Alle leegstaande panden die gekraakt kunnen worden moeten gekraakt worden. De inzet moet niet gering zijn, anders blijven we bezig.

Farshad Bashir

Bron: eurodusnie.nl, 26 oktober 2005