Kalsbeek (SP) wil vier zetels

LEEUWARDEN – Freerk Kalsbeek (49) is opnieuw lijsttrekker voor de Leeuwarder Socialistische Partij (SP) bij de komende raadsverkiezingen. De volgende plaatsen op de verkiezingslijst zijn voor student Farshad Bashir, die in februari 18 wordt en hypotheekbankmedewerker Simon van der Meer (26). De SP streeft naar vier zetels, waarbij ook de 28-jarige studente Trijntje Buma in de raad zou komen.

De socialisten groeiden bij de vorige verkiezingen uit tot de grootste oppositiepartij met drie zetels. De politieke inbreng leed echter onder voortdurende wisseling. Maar liefst vijf keer stapte een van de raadsleden op. Freerk Kalsbeek deed dit vanwege ziekte, maar keerde later weer terug. Hij zit nu zeven jaar in de raad. Huidig raadslid en partijvoorzitter Arie Visser staat op plaats vijf. Fractiegenoot Atze Boomstra stopt met het raadswerk.

Bron: Leeuwarder Courant, 29 november 2005

SP Leeuwarden

Leeuwarden – Freerk Kalsbeek (49), de huidige fractievoorzitter van de SP in Leeuwarden, staat eerste op de lijst van die partij voor de raadsverkiezingen. Hij wordt gevolgd door Farshad Bashir, die nu nog maar 17 jaar is. Het huidige raadslid Atze Boomstra heeft besloten zich niet opnieuw beschikbaar te stellen.

Bron: Friesch Dagblad, 29 november 2005

Lijst voor gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld

De leden van de Socialistische Partij afdeling Leeuwarden hebben op de ledenvergadering de lijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006.

De gekozenen op de lijst zijn:

 1. Freerk Kalsbeek
 2. Farshad Bashir
 3. Simon van der Meer
 4. Trijntje Buma
 5. Arie Visser
 6. Bert Bisschop
 7. Thom Zomerschoe
 8. Astrid van der Berg
 9. Atze Boomstra
 10. Gré Rinzema
 11. Melle Westra
 12. Lisa Jongma
 13. Jan Paul Dekker
 14. Roland de Jong
 15. Henk de Jong
 16. Johan de Vries

Bron: leeuwarden.sp.nl, 28 november 2005

Nieuw bestuur gekozen

Op de Algemene Leden Vergadering van 25 november 2005 werd Arie Visser gekozen tot de voorzitter van afdeling Leeuwarden. Freerk Kalsbeek en Farshad Bashir (organisatiesecretaris) werden herkozen. Nieuwe Bestuursleden zijn Erik Fassotte, Roland de Jong, Jellie de Jong, Simon van der Meer en Renée Rijenga.

Erwin van der Wal is jaren actief geweest voor de SP afdeling Leeuwarden. Hij was anderhalf jaar voorzitter. Hij stelde zich niet herkiesbaar tijdens de Algemene Leden Vergadering op 25 november. SP Leeuwarden bedankt hem voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme. Ook Christine en Micha Elout, die al eerder dit jaar als bestuurslid terug traden, worden hartelijk bedankt voor hun inzet.

Ten slotte nam ook Ida van der Wal afscheid. Zij was jaren vaste notulist en schreef verslagen van de meeste vergaderingen van de SP afdeling Leeuwarden. Ook zij wordt hartelijk bedankt.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 26 november 2005

Death from above

De viaductstenengooiers vormen een nieuw en een steeds terugkerend probleem. Viaducten bestaan al jaren, ze worden tegenwoordig anders en beter gebouwd dan vroeger, maar de laatste tijd horen we in de media steeds vaker dat er voorwerpen van viaducten worden gegooid zijn. Is het gooien van stenen cool? Of is het de media die de problemen uitlokt?

Het viaduct is bedacht om in tijden van oorlog een snelle aanvoer van troepen en materieel naar het front mogelijk te maken. Juist in de aanloop naar de oorlog werd de infrastructuur verbeterd en daarbij werden dan ook tientallen nieuwe bruggen en viaducten gebouwd.
Hoewel het viaduct dus aanvankelijk voornamelijk het leger diende, is door de tijd heen het gebruik dusdanig toegenomen dat men bijna alleen nog viaducten bouwt voor de gewone bevolking. Na de Tweede Wereldoorlog wordt het viaduct enkel nog aangelegd om verkeersopstoppingen te voorkomen. Gewone mensen hebben al lang te maken met viaducten, en gooiden bijna nooit stenen van viaducten.

Ook het bouwen van viaducten was vroeger heel anders dan nu. In de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld werd in Duitsland door Duitse ingenieurs bedacht hoe de viaducten gebouwd moesten worden. De Duitsers gaven de instructies en het zware werk moest door grote aantallen krijgsgevangenen gedaan worden. Deze gevangenen zaten in kampen ver weg van huis en moesten lichamelijk zware arbeid verrichten. De slechte hygiëne en penibele arbeidsomstandigheden zorgden ervoor dat er regelmatig ziektes uitbraken. Tegenwoordig zijn de arbeidsomstandigheden veel beter en wordt er gebruik gemaakt van moderne apparatuur.

De slaven hebben in het verleden amper voorwerpen van viaducten gegooid. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben krijgsgevangen nooit geprobeerd om de voorruiten van auto’s op de snelwegen in Duitsland kapot te maken, ondanks de slechte omstandigheden waarin ze leefden. De gevangenen hebben de gewone mensen met rust gelaten.

Ieder keer als iemand voorwerpen naar beneden gooit, heeft men gegarandeerd aandacht in de media. Dat geeft de mensen die een kick krijgen door media-aandacht de kans om zich uit te leven. Het geeft daarnaast de imbecielen een idee om de samenleving nog onveiliger te maken. Sinds de bouw van het eerste viaduct zijn arbeidsomstandigheden voor de bouwvakkers en ook de verkeerssituatie verbeterd. Maar het aantal stenengooiers neemt toe en de media-aandacht ook. Er moet wel een verband bestaan tussen de media-aandacht en viaductstenengooiers. Daarom moet de media de viaductstenengooiers doodzwijgen, al is het maar voor een proefperiode. Er wordt eigenlijk al teveel aandacht aan die viaductstenengooiers besteed en elk bericht is er een teveel! Iedere keer als ze de pers halen krijgen ze weer een kick! Dit stukje van mij moet dan ook het laatste stukje zijn waarin ze aandacht krijgen.

Farshad Bashir

Bron: eurodusnie.nl, 24 november 2005