Nieuw bestuur gekozen

Op de Algemene Leden Vergadering van 25 november 2005 werd Arie Visser gekozen tot de voorzitter van afdeling Leeuwarden. Freerk Kalsbeek en Farshad Bashir (organisatiesecretaris) werden herkozen. Nieuwe Bestuursleden zijn Erik Fassotte, Roland de Jong, Jellie de Jong, Simon van der Meer en Renée Rijenga.

Erwin van der Wal is jaren actief geweest voor de SP afdeling Leeuwarden. Hij was anderhalf jaar voorzitter. Hij stelde zich niet herkiesbaar tijdens de Algemene Leden Vergadering op 25 november. SP Leeuwarden bedankt hem voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme. Ook Christine en Micha Elout, die al eerder dit jaar als bestuurslid terug traden, worden hartelijk bedankt voor hun inzet.

Ten slotte nam ook Ida van der Wal afscheid. Zij was jaren vaste notulist en schreef verslagen van de meeste vergaderingen van de SP afdeling Leeuwarden. Ook zij wordt hartelijk bedankt.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 26 november 2005