Lijst voor gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld

De leden van de Socialistische Partij afdeling Leeuwarden hebben op de ledenvergadering de lijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006.

De gekozenen op de lijst zijn:

 1. Freerk Kalsbeek
 2. Farshad Bashir
 3. Simon van der Meer
 4. Trijntje Buma
 5. Arie Visser
 6. Bert Bisschop
 7. Thom Zomerschoe
 8. Astrid van der Berg
 9. Atze Boomstra
 10. Gré Rinzema
 11. Melle Westra
 12. Lisa Jongma
 13. Jan Paul Dekker
 14. Roland de Jong
 15. Henk de Jong
 16. Johan de Vries

Bron: leeuwarden.sp.nl, 28 november 2005