Jongeren voeren actie tegen burgemeester Dales

Al sinds het politieke debat van de Jongeren Adviesraad (JAR) in november en het radio 1 column waarbij burgemeester Dales de jeugd minder kansen toebedicht op een baan als men er niet netjes genoeg uitziet is er een hele discussie losgebarsten. Zowel de jeugd, jongerenwerkers, politiek, werkgevers als burgemeester Dales hebben hun standpunten verwoord in de diverse media. De jongeren grepen de laatste raadsvergadering van 2005 aan om hun verhaal te halen.

Fractie-ssistente Astrid van der Berg-Dijkstra: “Daartoe hebben ze een website opgericht; demonstreren ze buiten met die petjes op, delen de petjes uit aan raadsleden en spreken in tijdens het burgerhalfuurtje. Netjes in de kleren, keurig bespraakt doen ze hun verhaal; dat ze het niet aardig vinden dat burgemeester Dales hen beticht van slordige verschijning en gedrag en waarom dit niet op de discussieavond van JAR is geuit.”

Burgemeester Dales haast zich te verklaren dat zijn opmerkingen niet op hen slaan maar in het algemeen over jongeren. Burgemeester Dales betuigde spijt dat hij dit onderwerp niet tijdens de discussieavond van JAR aan de orde heeft gesteld. Farshad Bashir: “Dales had deze discussie op de bijeenkomst van de Jongerenadviesraad moeten voeren, met de jeugd erbij. Het is mooi dat ook burgemeester Dales achteraf alsnog inziet dat hij met de jongeren moet praten en niet over ze.”

Dales nodigde de jongeren uit om een debat te organiseren en is bereid om dan met hen in discussie te gaan. Vele raadsleden horen, getooid met petje het verhaal aan. Er is veel pers en de publieke tribune zit stampvol. Als het onderwerp “petjes” en alles wat daarom heen hangt afgelopen is, is veel pers weg, de meeste jongeren zijn weg en de Raad vervolgt zijn agenda…

Bron: leeuwarden.sp.nl, 20 december 2005

Een grote mond

Burgemeester Geert Dales (VVD) van Leeuwarden vertelt in zijn column, die hij voorlas op Radio 1, dat hij zich ergert aan de houding en het gedrag van de jongeren. Hij meent dat de jongeren niet aan het werk komen omdat ze alternatieve kleding dragen. Na zijn bezoek aan een bijeenkomst van de Jongerenadviesraad (JAR) is het hem ook een doorn in het oog geworden dat de jongeren een eigen mening hebben. Als jongeren zeggen wat ze denken, dan hebben ze volgens Dales “een grote mond”. Wie de politiek een beetje gevolgd heeft, weet wat de VVD het afgelopen vier jaar gedaan heeft. Er wordt wel gesproken over hangjongeren en wat ze allemaal doen, maar echte oplossingen en investeringen om de problemen van jongeren op te lossen blijven achterwege of er wordt alleen aan symptoombestrijding gedaan.

De uitspraken van Dales kunnen dan ook in het verlengde geplaatst worden van het beleid dat ook door de VVD in Leeuwarden gesteund wordt. Zonder dat Dales met concrete oplossing komt om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, denigreert hij de jongeren en noemt hij ze “losers” en “kankeraars”. Terwijl de armoede alleen maar toeneemt en de voedselbanken als paddestoelen uit de grond schieten, geeft men wel miljoenen uit aan prestigeprojecten zoals het Nieuw Zaailand waar vooral de vermogende medemens van zal profiteren. Geld voor ontmoetingsruimte of een centraal jeugdhonk voor de jongeren is er niet.

Op populistische wijze probeert Dales in zijn column de jongeren op één hoop te gooien met criminelen, drugsverslaafden en alcoholisten. In plaats van naar het uiterlijk van de jongeren te kijken en hen daarop te beoordelen, had hij beter pen en papier mee kunnen nemen naar de bijeenkomst van de JAR om op te schrijven wat de wensen van jongeren zijn en wat deze graag anders zouden willen. Waarom schrijft Dales een column als hij tegelijkertijd meent dat de jongeren toch geen krant lezen? Dales had deze discussie op de bijeenkomst van de JAR moeten voeren, met de jeugd erbij! We zouden toch “niet over jongeren praten, maar met jongeren”?

Steun van de inwoners van Leeuwarden aan initiatieven en partijen die zorgen dat onze stad echt leefbaar wordt is in aanloop naar de komende verkiezingen meer dan belangrijk. We hebben nu alleen maar te maken met een beleid dat erop gericht is om de solidariteit tussen jongeren en ouderen nog verder af te breken. Het is tijd te onderkennen dat het er om gaat dat iedereen werkelijk gelijke kansen krijgt om zich vrij te ontwikkelen zodat iedereen ook in staat gesteld wordt een bijdrage te leveren aan onze stad. Die kansen zijn met de VVD verder weg dan ooit, tenzij je in een driedelig pak rondloopt en een Porsche voor de deur hebt staan.

Farshad Bashir
17 Jaar
Inwoner van Leeuwarden

Bron: eurodusnie.nl, 8 december 2005

‘Geert Dales toont zelf gebrek aan beschaving’

LEEUWARDEN – Burgemeester Geert Dales’ tirade tegen de slechte manieren, kleding en mentaliteit van werkloze jongeren (LC van zaterdag) roept felle reacties op. De burgemeester kreeg op zijn eigen emailadres veel steunbetuigingen, maar bij deze krant regent het kritiek. Dales zou uit fatsoen in het openbaar respect moeten tonen voor jongeren in plaats van hen voor verliezers uit te maken, vindt Vincent Harris, kandidaat-raadslid voor de ChristenUnie in Leeuwarden.

“In een maatschappij die verscheurd wordt door culturele en religieuze tegenstellingen zitten we niet te wachten op betweterige bestuurders die randjongeren uitschelden”, vindt Harris. Door zich eerst te laten uitnodigen bij de Jongerenadviesraad en achteraf commentaar te geven op de manieren van zijn gastheren toont Dales volgens de CU-kandidaat zelf gebrek aan beschaving.

Ook SP-raadskandidaat Farshad Bashir (17) trekt van leer tegen Dales’ opvattingen. Bashir meent dat de VVD te weinig aan armoedebestrijding doet en dat Leeuwarden liever geld steekt in “prestigeprojecten” dan in een centeraal jongerencentrum.

Lezer Inge de Boer zou het verbazen dat alleen onaangepaste jongeren moeilijk een baan kunnen vinden. Zij meent dat Dales de jeugd stigmatiseert. Op de website van deze krant wordt Dales opgeroepen een openbare discussie aan te gaan met de jongeren aan wier adres de kritiek was gericht.

Bron: Leeuwarder Courant, 5 december 2005