Een grote mond

Burgemeester Geert Dales (VVD) van Leeuwarden vertelt in zijn column, die hij voorlas op Radio 1, dat hij zich ergert aan de houding en het gedrag van de jongeren. Hij meent dat de jongeren niet aan het werk komen omdat ze alternatieve kleding dragen. Na zijn bezoek aan een bijeenkomst van de Jongerenadviesraad (JAR) is het hem ook een doorn in het oog geworden dat de jongeren een eigen mening hebben. Als jongeren zeggen wat ze denken, dan hebben ze volgens Dales “een grote mond”. Wie de politiek een beetje gevolgd heeft, weet wat de VVD het afgelopen vier jaar gedaan heeft. Er wordt wel gesproken over hangjongeren en wat ze allemaal doen, maar echte oplossingen en investeringen om de problemen van jongeren op te lossen blijven achterwege of er wordt alleen aan symptoombestrijding gedaan.

De uitspraken van Dales kunnen dan ook in het verlengde geplaatst worden van het beleid dat ook door de VVD in Leeuwarden gesteund wordt. Zonder dat Dales met concrete oplossing komt om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, denigreert hij de jongeren en noemt hij ze “losers” en “kankeraars”. Terwijl de armoede alleen maar toeneemt en de voedselbanken als paddestoelen uit de grond schieten, geeft men wel miljoenen uit aan prestigeprojecten zoals het Nieuw Zaailand waar vooral de vermogende medemens van zal profiteren. Geld voor ontmoetingsruimte of een centraal jeugdhonk voor de jongeren is er niet.

Op populistische wijze probeert Dales in zijn column de jongeren op één hoop te gooien met criminelen, drugsverslaafden en alcoholisten. In plaats van naar het uiterlijk van de jongeren te kijken en hen daarop te beoordelen, had hij beter pen en papier mee kunnen nemen naar de bijeenkomst van de JAR om op te schrijven wat de wensen van jongeren zijn en wat deze graag anders zouden willen. Waarom schrijft Dales een column als hij tegelijkertijd meent dat de jongeren toch geen krant lezen? Dales had deze discussie op de bijeenkomst van de JAR moeten voeren, met de jeugd erbij! We zouden toch “niet over jongeren praten, maar met jongeren”?

Steun van de inwoners van Leeuwarden aan initiatieven en partijen die zorgen dat onze stad echt leefbaar wordt is in aanloop naar de komende verkiezingen meer dan belangrijk. We hebben nu alleen maar te maken met een beleid dat erop gericht is om de solidariteit tussen jongeren en ouderen nog verder af te breken. Het is tijd te onderkennen dat het er om gaat dat iedereen werkelijk gelijke kansen krijgt om zich vrij te ontwikkelen zodat iedereen ook in staat gesteld wordt een bijdrage te leveren aan onze stad. Die kansen zijn met de VVD verder weg dan ooit, tenzij je in een driedelig pak rondloopt en een Porsche voor de deur hebt staan.

Farshad Bashir
17 Jaar
Inwoner van Leeuwarden

Bron: eurodusnie.nl, 8 december 2005