Jongeren voeren actie tegen burgemeester Dales

Al sinds het politieke debat van de Jongeren Adviesraad (JAR) in november en het radio 1 column waarbij burgemeester Dales de jeugd minder kansen toebedicht op een baan als men er niet netjes genoeg uitziet is er een hele discussie losgebarsten. Zowel de jeugd, jongerenwerkers, politiek, werkgevers als burgemeester Dales hebben hun standpunten verwoord in de diverse media. De jongeren grepen de laatste raadsvergadering van 2005 aan om hun verhaal te halen.

Fractie-ssistente Astrid van der Berg-Dijkstra: “Daartoe hebben ze een website opgericht; demonstreren ze buiten met die petjes op, delen de petjes uit aan raadsleden en spreken in tijdens het burgerhalfuurtje. Netjes in de kleren, keurig bespraakt doen ze hun verhaal; dat ze het niet aardig vinden dat burgemeester Dales hen beticht van slordige verschijning en gedrag en waarom dit niet op de discussieavond van JAR is geuit.”

Burgemeester Dales haast zich te verklaren dat zijn opmerkingen niet op hen slaan maar in het algemeen over jongeren. Burgemeester Dales betuigde spijt dat hij dit onderwerp niet tijdens de discussieavond van JAR aan de orde heeft gesteld. Farshad Bashir: “Dales had deze discussie op de bijeenkomst van de Jongerenadviesraad moeten voeren, met de jeugd erbij. Het is mooi dat ook burgemeester Dales achteraf alsnog inziet dat hij met de jongeren moet praten en niet over ze.”

Dales nodigde de jongeren uit om een debat te organiseren en is bereid om dan met hen in discussie te gaan. Vele raadsleden horen, getooid met petje het verhaal aan. Er is veel pers en de publieke tribune zit stampvol. Als het onderwerp “petjes” en alles wat daarom heen hangt afgelopen is, is veel pers weg, de meeste jongeren zijn weg en de Raad vervolgt zijn agenda…

Bron: leeuwarden.sp.nl, 20 december 2005