Positieve reacties op Nieuw Zaailand krant

De SP heeft veel positieve reacties ontvangen op de speciaal uitgegeven krant over Nieuw Zaailand. In minder dan een maand tijd zijn door de vrijwilligers van de SP al meer dan tienduizend kranten verspreid. SP-organisatiesecretaris Farshad Bashir: “De reacties op onze krant zijn heel positief. Veel Leeuwarders wijzen de plannen af en zijn daarom ook blij met onze krant.”

Volgens Bashir is het niet zo vreemd dat er veel positieve reacties op de SP-krant zijn gekomen. “Niet alleen leeft het onderwerp heel erg, veel mensen zijn ook tegen de plannen. Zo kunnen ze niet begrijpen waarom er tientallen miljoenen euro aan belastinggeld wordt uitgetrokken voor Nieuw Zaailand terwijl er tegelijk zoveel armoede is.”

Ook maken de mensen zich zorgen over de gevolgen van het Bonnema-legaat, mocht Nieuw Zaailand doorgaan. “Mensen zijn bang dat iedereen die straks geld achterlaat, kan eisen dat er iets in zijn/haar naam gerealiseerd moet worden.” aldus Farshad Bashir.

De plannen voor Nieuw Zaailand berusten op aannames, zoals de te verwachten bezoekers van het museum, en niet op feiten. Het haalbaarheidsrapport liet zien dat Leeuwarden al veel te veel winkels heeft. En het inkomen van Leeuwarders en omgeving is niet hoog genoeg om te gaan shoppen in de beoogde winkels, of om vaak naar het museum te gaan.

De SP heeft de huis-aan-huis-krant in een oplage van 15.000 uitgegeven. In de krant komen de Leeuwarder SP-fractievoorzitter Freerk Kalsbeek, de provinciale SP-fractievoorzitter Ad van de Kolk en stedenbouwkundige Thom Zomerschoe aan het woord. Verwacht wordt dat eind deze week alle kranten verspreid zijn.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 30 januari 2006

‘Afghanistan heeft onderwijzers nodig’

Al weken wordt er gediscussieerd over de missie naar de Afghaanse provincie Uruzgan. Moet Nederland wel of niet deelnemen? Politici buitelen over elkaar heen en lijken soms meer bezig met woordspelletjes dan met inhoudelijke argumenten. Maar wat vinden Afghanen in Nederland er eigenlijk van?

Door Ines Jonker

Fahim Ziai, woordvoerder van de Unie van Afghaanse Verenigingen in Nederland, stelt dat de meeste Afghanen in Nederland tegen een Nederlandse missie in het zuiden van Afghanistan zijn. ,,We voelen het als onze verantwoordelijkheid om militairen en hun families te waarschuwen tegen de risico’s. De Nederlandse maatschappij kent Afghanistan niet. De politieke spelletjes die in Den Haag worden gespeeld, gaan ten koste van de militairen. Een militaire missie heeft als doel om veiligheid te bevorderen, maar Amerikanen hebben in Afghanistan enorme mensenrechtenschendingen gepleegd en veel gewone burgers gedood.’’
Ziai is bang dat het slechte imago van de Amerikanen in de regio overgaat op de Nederlanders. ,,Wij kennen de bevolking, die heel anders is dan in het Noorden. In Uruzgan wonen veel analfabeten, veel mensen hebben geen eigen mening en worden makkelijk gemanipuleerd door de Taliban. Wij zijn bang dat deze mensen de Nederlanders straks zien als verlengstuk van de Amerikanen. Als we toch gaan, moet Nederland zich sterk maken voor een goede informatievoorziening terplekke, zodat duidelijk wordt dat de Nederlandse militairen er puur voor de wederopbouw zijn.’’

Nang Arsala, voorzitter van de Algemene Coördinatieraad van Afghanen in Nederland, is wel voorstander van de missie. ,,Nederland is het vanwege zijn NAVO-lidmaatschap verplicht om mee te doen’’, zegt Nang vanuit Afghanistan, waar hij voor zijn werk is (,,het sneeuwt hier trouwens’’). ,,Bovendien zijn we het verplicht tegenover het Afghaanse volk. Afghanistan is een arm land, iedere investering is nodig. Nederlandse militairen kunnen samen met Australische en Afghaanse soldaten werken aan wederopbouw en stabiliteit in de regio.’’ Arsala erkent dat er risico’s zijn verbonden aan de missie. ,,Het zou een leugen zijn om te zeggen dat het er veilig is. Maar de gevaren worden onder meer veroorzaakt door Pakistanen die in het gebied komen. Nederlandse militairen kunnen voorkomen dat mensen uit Pakistan naar Afghanistan gaan.’’

Afghaanse tegenstanders van de missie redeneren volgens de voorzitter vooral uit eigenbelang. ,,Afghanen in Nederland die tegen zijn, zijn bang dat als de rust in het land weerkeert, ze teruggestuurd zullen worden.’’

De voorzitter heeft een duidelijke boodschap aan de Nederlandse volksvertegenwoordigers. ,,Stuur de troepen maar bereid je goed voor. Dus overleg met de NAVO, met de regeringen van Afghanistan en Pakistan en met geestelijken en stamhoofden. Bij dat laatste kan ik helpen. Ik ben hier nu twee dagen en heb al contact gehad met een paar Afghaanse ministers die bereid zijn om de Nederlanders te helpen bij dit overleg en zo de boodschap over te brengen dat Nederlandse militairen niet hetzelfde zijn als Amerikaanse.’’

Farshad Bashir, achttien jaar en kandidaat -gemeenteraadslid voor de SP in Leeuwarden, vindt dat Nederland niet moet deelnemen. ,,Sinds de Amerikanen daar bezig zijn, is er weinig verbeterd in Uruzgan. Er is alleen maar meer opstand gekomen. Ik denk niet dat er veel verandert als de Nederlanders er naartoe gaan. De Russen zijn er al geweest, en tussen 1992 en 1996 heeft het Afghaanse leger geprobeerd om orde op zaken te stellen en dat is niet gelukt. Waarom zou het de Nederlanders wel lukken?’’ Als Nederland de Afghanen echt wil helpen, moet het volgens Bashir geen militairen maar onderwijzers sturen. ,,Ze hebben daar nu te kampen met een enorme werkloosheid, dat is ook een voedingsbodem voor terrorisme. Die werkloosheid los je niet op door militairen te sturen. Er is vooral behoefte aan hoger opgeleiden zoals ingenieurs, artsen en onderwijzers; die moeten de mensen voorbereiden op de toekomst.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 19 januari 2006

Missie Afghanistan

Gisteren heeft de Afgaanse ambassadeur te Brussel een vurig pleidooi gehouden, om alsnog troepen te sturen naar Afganistan. De ambassadeur verzekerde dat de Nederlanders welkom waren in de provincie Uruzgan, en dat de gevaren van terreur niet van dien aard waren zoals men het stelt. Daarnaast verzekerde de ambassadeur dat de Nederlanders bijgestaan zouden worden door de Afgaanse militairen, mocht het tot een treffen komen met de terroristen. De Nederlandse militairen zouden ingezet worden om scholen bruggen en allerlei andere voorzieningen op te zetten. Op Nederland 1 was een debat bezig met minister Kamp waar men probeerde de laatste twijfels weg te nemen over de risico’s van deze missie. Een Jonge Afgaanse man Farshad Bashir had toch zijn ernstige twijfels over het uitzenden van troepen, naar het oorlogsgebied. Hij vergeleek het zenden van troepen als zijnde steun voor het Amerikaanse beleid. Daarnaast verzekerde minister Kamp allen, dat er geen oorlogsgevangenen aan de Amerikanen zouden worden uitgeleverd , ze zouden worden uitgeleverd aan de Afgaanse justitie, waar de garantie werd gegeven dat er geen doodstraf zou worden voltrokken, en de gevangenen in een gevangenis zouden terechtkomen welke de goedkeuring van het Rode Kruis draagt inzake detentieomstandigheden. Ik heb aandachtig zitten luisteren, de ambassadeur stelde ook, dat de mogelijke enkele Nederlandse levens die zouden omkomen in het Afgaanse gebied, de levens van duizenden Afganen zouden redden. Minister Kamp probeerde het gedrag van de Amerikanen goed te praten, door te vertellen dat als de Amerikanen informatie krijgen over een dorp waar mogelijk terroristische cellen zich zouden bevinden, er dan mogelijk met harde hand wordt opgetreden, en deuren worden ingetrapt. Ik ben toch wel benieuwd wat minister Kamp straks gaat vertellen, tegen de moeders van de mogelijk omgekomen militairen, die enkel proberen om orde en rust te herstellen in een gebied wat als gevaarlijk wordt beschouwd.
Ik ben nog steeds van mening, dat de Amerikanen maar zelf moeten oplossen wat ze veroorzaakt hebben. Om die oorlog te starten, had Amerika de Navo niet nodig, noch de VN. Doch nu wordt een zo grote druk op Nederland gelegd, dat je je afvraagt wat kan Nederland wat de Amerikanen niet kan? En tevens heeft Nederland al een bijdrage geleverd in Irak en Afganistan, waarom gaan de Amerikanen niet de druk opvoeren in andere landen? Ik ben nog steeds van mening, dat Nederland deze keer geen troepen moet sturen naar Afganistan. En als je mij verteld dat we dan de terreurcellen daardoor in stand houden, dan blijkt dat Amerika toch niet zo goed is in het opsporen van terroristen, en de hulp van een piepklein land nodig heeft.

Bron: Charles Starren, weblog Hoezo, 13 januari 2006

SP verspreidt huis-aan-huis-krant over Nieuw Zaailand

De SP gaat via een huis-aan-huis-krant de Leeuwarder bevolking informeren over de plannen voor Nieuw Zaailand. Ook is in de krant de visie van SP verwoord. In de krant komen de Leeuwarder SP-fractievoorzitter Freerk Kalsbeek, de provinciale SP-fractievoorzitter Ad van de Kolk en stedenbouwkundige Thom Zomerschoe aan het woord.

De SP heeft de krant in een oplage van 15.000 exempelaren uitgegeven. In de krant komen een aantal belangrijke onderwerpen over Nieuw Zaailand aan de orde. Zo wordt ingegaan op het historische karakter van de binnenstad. De risico’s van het plan worden niet vergeten. Want wie garandeert ons dat de dure winkels in het Nieuwe zaailand verhuurd kunnen worden? Dat het Fries Museum op de nieuwe locatie inderdaad twee keer zoveel bezoekers trekt als nu het geval is en geen fiasco wordt? En dat de belastingen voor de bewoners van Leeuwarden en Fryslân niet omhoog gaan om de kosten van dit meer dan 100 miljoen euro kostende project te dekken? De plannen worden daarnaast in een groter perspectief gezet.

De SP in Leeuwarden zal de komende tijd volop aan de gang met het verspreiden van de kranten. De krant is uitgegeven onder redactie van Erik Fassotte, Imco Veenstra en Farshad Bashir.

Heeft u deze krant nog niet in de brievenbus gekregen? Klik dan op de link om de hele krant online te lezen.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 7 januari 2006

Website SP Leeuwarden vernieuwd!

Sinds kort is Simon van der Meer de webmaster van de website van SP Leeuwarden, hij volgt Lútsen Riedstra op. Daarnaast is het uiterlijk van onze lokale website ietwat veranderd.

U zult de veranderingen vooral merken aan de bereikbaarheid van de links in de linker- en rechterkolom. Maar de website zal vanaf nu ook vaker ververst worden. De veranderingen zijn nodig, want de website krijgt veel bezoekers. Op dit moment hebben we meer dan honderd unieke bezoekers per dag.

De website zal ook verder ontwikkeld worden. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheden tot interactie, de gebruiksvriendelijkheid en de vormgeving.

Van der Meer zal ondersteund worden door Farshad Bashir. Bashir zal vooral ervoor zorgen dat nieuwsberichten op de website geplaatst worden.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 2 januari 2006

Campagneteam SP Leeuwarden gevormd

In aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad is een campagneteam benoemd. Victory-team, zoals het campagneteam heet, zal de bijeenkomsten leiden, zorgen voor de vastlegging van de afspraken en de voortgang van de campagne bewaken. Samen met het bestuur draagt het V-team verantwoordelijkheid voor de hele verkiezingscampagne.

Het campagneteam heeft als belangrijkste taak om de SP goed op de Leeuwarder kaart te zetten. Er worden diverse acties uitgedacht zodat 2006 het jaar van de SP wordt!

Het campagneteam bestaat uit de volgende leden: Arie Visser, Trijntje Buma, Simon van der Meer, Farshad Bashir, Erik Fassotte en Imco Veenstra. De voorzitter van het campagneteam is Arie Visser.

Voor vragen en opmerkingen aan het campagneteam kunt u contact opnemen met Arie Visser.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 2 januari 2006