Campagneteam SP Leeuwarden gevormd

In aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad is een campagneteam benoemd. Victory-team, zoals het campagneteam heet, zal de bijeenkomsten leiden, zorgen voor de vastlegging van de afspraken en de voortgang van de campagne bewaken. Samen met het bestuur draagt het V-team verantwoordelijkheid voor de hele verkiezingscampagne.

Het campagneteam heeft als belangrijkste taak om de SP goed op de Leeuwarder kaart te zetten. Er worden diverse acties uitgedacht zodat 2006 het jaar van de SP wordt!

Het campagneteam bestaat uit de volgende leden: Arie Visser, Trijntje Buma, Simon van der Meer, Farshad Bashir, Erik Fassotte en Imco Veenstra. De voorzitter van het campagneteam is Arie Visser.

Voor vragen en opmerkingen aan het campagneteam kunt u contact opnemen met Arie Visser.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 2 januari 2006