SP verspreidt huis-aan-huis-krant over Nieuw Zaailand

De SP gaat via een huis-aan-huis-krant de Leeuwarder bevolking informeren over de plannen voor Nieuw Zaailand. Ook is in de krant de visie van SP verwoord. In de krant komen de Leeuwarder SP-fractievoorzitter Freerk Kalsbeek, de provinciale SP-fractievoorzitter Ad van de Kolk en stedenbouwkundige Thom Zomerschoe aan het woord.

De SP heeft de krant in een oplage van 15.000 exempelaren uitgegeven. In de krant komen een aantal belangrijke onderwerpen over Nieuw Zaailand aan de orde. Zo wordt ingegaan op het historische karakter van de binnenstad. De risico’s van het plan worden niet vergeten. Want wie garandeert ons dat de dure winkels in het Nieuwe zaailand verhuurd kunnen worden? Dat het Fries Museum op de nieuwe locatie inderdaad twee keer zoveel bezoekers trekt als nu het geval is en geen fiasco wordt? En dat de belastingen voor de bewoners van Leeuwarden en Frysl├ón niet omhoog gaan om de kosten van dit meer dan 100 miljoen euro kostende project te dekken? De plannen worden daarnaast in een groter perspectief gezet.

De SP in Leeuwarden zal de komende tijd volop aan de gang met het verspreiden van de kranten. De krant is uitgegeven onder redactie van Erik Fassotte, Imco Veenstra en Farshad Bashir.

Heeft u deze krant nog niet in de brievenbus gekregen? Klik dan op de link om de hele krant online te lezen.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 7 januari 2006