Enquete: raad kiest Van der Wal (PAL/GroenLinks) als beste raadslid Leeuwarden

Nog een paar dagen en dan weten we wie onze gemeente de komende vier jaar bestuurt. We geven de macht in handen van raadsleden die we nauwelijks kennen. Want wie zijn Esther Keizer, Arco van Daalen, Farshad Bashir en Eric Prins? Straks zitten ze in de raad en ze beslissen over fietspaden, drugsopvang en speeltuinen, maar wat voor mensen zijn het? Kennen we de kwaliteiten, de ambities en de denkbeelden van Jan Krol, Yvonne Bleize, Victor de Wolff, Karen Vasbinder-Van Loon? Eén conclusie is te trekken: de meerderheid van de raad bestaat uit mensen die ons totaal onbekend zijn. Dat is niet anders dan het ooit is geweest. Tijd voor een modern zelfonderzoek. Een onderzoek naar de kwaliteit van de gemeenteraad door de meest direct betrokkenen: de raadsleden zelf.

Het idee

Een Leeuwarder raadslid bracht ons op het idee: zoek eens uit wat de raadsleden nu zelf vinden van hun collega’s. Laat de raad eens oordelen over de eigen raad. Het Stadsblad Liwwadders nam de uitdaging aan. We lieten ons eerst informeren door het raadslid om een beetje in de sfeer te komen. Al snel ontstond een mooie vragenlijst; de uiteindelijke lijst hielden we voor ons. Ook is er een gesprek geweest met de twee raadsgriffiers om eens te kijken wat die van ons plan vonden. Ook hier ontvingen we bruikbare suggesties zonder de uiteindelijke vragenlijst te openbaren.

Het onderzoek

Op 14 januari werd de lijst met een begeleidend schrijven collectief per e-mail naar de 37 Leeuwarder raadsleden verzonden. Binnen enkele uren kregen we de eerste reacties, een aantal per mail en een aantal per post. We hadden de raadsleden de keuze gegeven anoniem of niet-anoniem te reageren. De meerderheid koos ervoor om anoniem de lijst in te leveren. Hoewel de vaart er bij de start direct inzat hadden we op de dag voor de sluiting een teleurstellend aantal reacties binnen. We konden er overigens al enkele aardige conclusies uit trekken maar we vonden het onvoldoende om een stevig beeld neer te zetten. Opnieuw werd per mail verzocht om de lijsten in te leveren om een goed beeld te krijgen. We daagden de raadsleden uit om mee te doen met de opmerking: altijd een oordeel over van alles en nog wat en nu geen oordeel over uw raad? Dit kan toch niet waar zijn? Bovendien lieten we doorschemeren ook nu al aardige conclusies te kunnen trekken. Dus, wie die conclusies nog wilde beïnvloeden moest snel reageren. Het resultaat was bemoedigend: 44 procent van de raad heeft gereageerd zodat we zonder enige reserve kunnen spreken van een betrouwbaar – representatief – onderzoek. Een enkeling liet overigens weten niet mee te zullen doen omdat men niet wenste te oordelen over personen. We vonden dit een merkwaardige opvatting, maar vooruit. Een paar raadsleden hebben gebruik gemaakt van ons aanbod om over de lijst te corresponderen. Dit aanbod heeft geleid tot verduidelijking onzerzijds over onze toezegging er een gebalanceerd verslag van te maken. Wanneer er te weinig antwoorden op een bepaalde vraag zouden binnenkomen, zou deze terzijde worden gelegd, zo meldden we de vragenstellers.

De uitslag:

Beste raadslid van Leeuwarden: Piet van der Wal (PAL/GroenLinks)
Beste volksvertegenwoordiger: Jan van Olffen (PvdA)
Beste debater: Gerben Hoogterp (PAL/GroenLinks)
Meest geduchte tegenstander: Aukje de Vries (VVD)
Grootste aanstormend talent: Tamara Bok (PvdA)
Grootste carrièrezoekers: Thea Koster (CDA) en Aukje de Vries (VVD)
Best geklede raadslid: Douwe Kiestra (VVD)

Als beste raadslid van Leeuwarden komt Piet van der Wal (PAL/GroenLinks) tevoorschijn. Hij wordt op de voet gevolgd door Klaas Zwart (PvdA) en Gijs Jacobse (NLP). Piet van der Wal laat ruimte aan zijn fractie, komt zelf ook met ideeën, heeft veel invloed voor een kleine partij. Andere opmerkingen: is evenwichtig, houdt zich niet bezig met populistische prietpraat, heeft kennis van zaken en heldere standpunten. Ook voor Klaas Zwart geldt dit laatste. Hij kan goed argumenteren. Over Jacobse wordt gezegd: hij onderhandelt goed met andere partijen, is een goed spreker en heeft gezag. Als hij spreekt luistert iedereen, aldus een inzender.

Wie is het slechtste raadslid van Leeuwarden? Als we alle genoemde namen zouden vermelden zou de lijst uit meer dan de helft van de raad bestaan. Een echte uitschieter wordt niet genoemd.

Wie is een echte volksvertegenwoordiger? Eén naam komt hier scherp naar voren: Jan van Olffen (PvdA). Ook Gea Dames (CDA), John Stoelinga (NLP), Katie Dolstra (LL), Andries de Haan (PvdA), Wyb Feddema (VVD) en Sybren Posthumus (FNP) worden genoemd, maar in mindere mate.

Wie is de slechtste volksvertegenwoordiger? Wietse Elzinga (D66) krijgt hier de meeste stemmen, maar ook Katie Dolstra (LL), Truus Uiterwijk Winkel (PAL/GroenLinks) en Ramsi el Aridi (VVD) scoren. Elzinga getuigt van zelfkennis en noemt zichzelf.

Wie is de beste debater? Gerben Hoogterp (PAL/GroenLinks) wordt de als beste debater in de Leeuwarder raad beoordeeld. Gijs Jacobse (NLP) volgt direct hierna. Klaas Zwart (PvdA) werd derde. Een raadslid schreef: Raadsleden debatteren niet, maar ventileren om de beurt een standpunt. Raadslid Gerben Hoogterp doet dat met verve, maar ja, die is predikant.

Wie is uw meest geduchte tegenstander? Aukje de Vries (VVD) wordt als meest geduchte tegenstander gezien, op de voet gevolgd door Gijs Jacobse (NLP). Aukje de Vries is meteen tegen en heeft daartoe ook redenen en argumenten.

Wie is het aanstormend talent? Tamara Bok (PvdA) is het onbetwiste aanstormende talent. Zij steekt met kop en schouders uit boven de rest. Ook Thea Koster (CDA) en Gerben Hoogterp (PAL/GroenLinks) worden genoemd.

Voor wie gaat u rechtop zitten? Gijs Jacobse (NLP) en Jan Atze Nicolai (PAL/GroenLinks) scoren even hoog. De twee hebben een inhoudelijk verhaal te vertellen.

Wie is een carrièrezoeker? Thea Koster (CDA) en Aukje de Vries (VVD) worden als carrièrezoekers neergezet. In een enkel geval geldt dit overigens niet als een negatieve kwalificatie.

Wie is de cijferneuker van de raad? Met stip staat Dik Kruithof op één. Hij gaat over de punten en de komma’s. Ook Drewel (CDA), Piet van der Wal (PAL/GroenLinks), Gijs Jacobse (NLP), Sybren Posthumus (FNP) en Douwe Kiestra (VVD) mogen graag met de cijfers stoeien.

Wie inspireert? Hier worden Cocky van den Hollander (CDA), Thea Koster (CDA), Sybren Posthumus (FNP), Jan Atze Nicolai (PAL/GroenLinks) en Gerben Hoogterp (PAL/GroenLinks) genoemd. Nicolai inspireert soms met een mooi gedicht.

Welk raadslid heeft een hobby waar hij of zij eens mee moet stoppen? Piet en Puck scoren even hoog. Piet van der Wal (PAL/GroenLinks) ouwehoert te veel. Hij moet ook stoppen met fietsen. ‘Is levensgevaarlijk. Let nooit op de weg.’ Puck van Ulzen (VVD) leest veel te vaak reisgidsen en kookboeken tijdens de raad. Wietse Elzinga (D66) praat te veel over zijn kennis rond ICT en John Stoelinga (NLP) over het Rengerspark en de inrichting van het Bonifatius Hospitaal. Een andere opmerking: ‘het vervelende is dat veel raadsleden politiek als hobby hebben, en daar zouden zij mee moeten stoppen.’

Welk raadslid heeft de meeste dossierkennis? Piet van der Wal (PAL/GroenLinks) heeft de meeste dossierkennis. Gijs Jacobse (NLP), Gea Dames (CDA), Drewel (CDA), Addy Stoker (CU), Aukje de Vries (VVD) en Dik Kruithof (PvdA) volgen op gepaste afstand.

Wie heeft de mooiste auto? Daar heb ik geen verstand van, briest de een. Doet niet toe, laat een ander weten. Jan Atze Nicolai (PAL/GroenLinks) wordt genoemd omdat hij juist géén auto heeft. Maar de milieuvriendelijke Prius van Piet van der Wal (PAL/GroenLinks) wordt het meest genoemd. Ook de Rover van Amerins Dikken (PvdA), de Alfa van Aukje de Vries (VVD) en de Volvo van Klaas Zwart (PvdA) worden als mooi gewaardeerd.

Wie gaat het best gekleed in de raad? Douwe Kiestra (VVD) gaat het best gekleed in de Leeuwarder raad. Zijn naam pronkt op vele ingeleverde formulieren.

Dit is de eerste echte beoordeling van de raad door de raad. Wat viel bij lezing van de ingeleverde formulieren verder nog op? Bijzonder vonden we dat de drie raadsleden van de SP vrijwel niet genoemd. Niet alleen waren ze de laatste jaren in de raad vrijwel onzichtbaar, zelfs niet in de beoordeling speelden ze geen rol. En wie hadden er in de raad moeten zitten maar kozen een andere professie? Genoemd werden: Andries van Weperen, Andries Veldman (2 x!), Sietske Inberg, Gerard Tonen, Auke de Sloper en Máxima. Dit rijtje illustreert dan ook overduidelijk dat alle lezers hun eigen conclusies mogen verbinden aan de waarde van deze eerste echte beoordeling van de raad door de raad.

Bron: Liwwadders, 25 februari 2006

Gemeenteriedsferkiezings & allochtoane kandidaten

7 maart, gemeenteriedsferkiezings. Yn 31 Fryske gemeente is de kampanje no goed los. Op hieltyd mear listen komme ek nammen foar fan allochtoane kandidaten. Yn Omnium sitte der fannemiddei in pear oan tafel om te praten oer riedsferkiezings, politike ambysje en politike yntegraasje.

Presintaasje: Rene Koster

Omrop Fryslân Radio, Omnium, 23 februari 2006 om 16.30 uur

Bron: teletekst Omrop Fryslân, 23 februari 2006

Raak uw stem niet kwijt: gebruik de stemservice van de SP

Er zijn mensen die op 7 maart a.s. niet kunnen stemmen. Omdat ze op vakantie zijn, elders verblijven, of wellicht ziek zijn. Ook zijn er mensen die problemen hebben met vervoer naar het stemlokaal. De SP organiseert voor de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart een stemservice.

Met de stemservice is het mogelijk dat men een volmacht afgeeft. SP-leden in de buurt zorgen er dan voor dat uw stem niet verloren gaat! Zeker bij gemeenteraadsverkiezingen – met een traditioneel lage opkomst – geldt dat iedere stem telt!

Meer weten of een afspraak maken? U kunt contact opnemen met kandidaat-raadslid Farshad Bashir. Contact opnemen kan via telefoon: 06-50487338 of via e-mail.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 15 februari 2006

CDA ziet het licht met verkiezingen in het zicht

De huidige armoede in het land is vooral mede mogelijk geworden door het CDA. Immers de helft van de ministers van het kabinet Balkenende II bestaat uit CDA’ers en in de Tweede Kamer is CDA de grootste partij. Maar deze partij trekt de laatste weken in Leeuwarden ten strijde met haar gebalde linkerhand om armoede te bestrijden. Volgens kandidaat-raadslid Farshad Bashir ziet CDA het licht met verkiezingen in het zicht.

CDA Leeuwarden schopte het zelf zover door tijdens de aftrap van de CDA-verkiezingscampagne inkopen te doen en deze naar de Voedselbank in Leeuwarden te brengen. Volgens Bashir lijkt het er veel op dat in het zicht van de verkiezingen men er alles aan doet om vooral de linkerhand in de schijnwerpers te plaatsen. “De rechterhand wordt dan maar even tot na de verkiezingen onder de tafel in het donker gehouden.”

In de Tweede Kamer heeft onze partij diverse keren gepleit om de armoede structureel aan te pakken. Zo heeft de SP gepleit om gezinnen met een laag inkomen in 2006 extra op vooruit te laten gaan. Ook heeft SP zich ingezet voor een armoedetoeslag, het verhogen van budget Bijzondere Bijstand, de herinvoering van Categoriale Bijstand, terugtaks om werk te laten lonen en een compensatie voor de stijgende energielasten. Maar steeds heeft het kabinet onze plannen verworpen.

CDA heeft in strijd tegen armoede vooral aan symptoombestrijding gedaan Zo kreeg de voedselbank in Leeuwarden door een motie van het CDA, die ook door de SP gesteund werd, onlangs een subsidie voor drie jaar. Farshad Bashir: “Ik vind het onthutsend dat we in een rijk land als de onze voedselbanken nodig hebben om iedereen van voldoende voedsel te voorzien.”

Farshad Bashir hoopt dat het CDA in Leeuwarden druk gaat uitoefenen op de landelijke CDA om de armoede snel en structureel aan te pakken. “Ik hoop niet dat de strijd tegen armoede tot een verkiezingsstunt blijft, ik hoop dat de Leeuwarder CDA de landelijke partij op het matje roept.”

Dat voedselbanken nodig zijn is dieptriest, een schandvlek op onze moderne samenleving. Echter, zolang de overheid het laat afweten en ze nog niet overbodig zijn, dienen gemeenten meer financiële mogelijkheden te krijgen om de bewonderenswaardige vrijwilligers van de voedselbanken publiek te ondersteunen. Zowel financieel als logistiek. Ondertussen moeten we alles op alles zetten deze initiatieven binnen afzienbare periode volledig overbodig te maken.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 5 februari 2006