CDA ziet het licht met verkiezingen in het zicht

De huidige armoede in het land is vooral mede mogelijk geworden door het CDA. Immers de helft van de ministers van het kabinet Balkenende II bestaat uit CDA’ers en in de Tweede Kamer is CDA de grootste partij. Maar deze partij trekt de laatste weken in Leeuwarden ten strijde met haar gebalde linkerhand om armoede te bestrijden. Volgens kandidaat-raadslid Farshad Bashir ziet CDA het licht met verkiezingen in het zicht.

CDA Leeuwarden schopte het zelf zover door tijdens de aftrap van de CDA-verkiezingscampagne inkopen te doen en deze naar de Voedselbank in Leeuwarden te brengen. Volgens Bashir lijkt het er veel op dat in het zicht van de verkiezingen men er alles aan doet om vooral de linkerhand in de schijnwerpers te plaatsen. “De rechterhand wordt dan maar even tot na de verkiezingen onder de tafel in het donker gehouden.”

In de Tweede Kamer heeft onze partij diverse keren gepleit om de armoede structureel aan te pakken. Zo heeft de SP gepleit om gezinnen met een laag inkomen in 2006 extra op vooruit te laten gaan. Ook heeft SP zich ingezet voor een armoedetoeslag, het verhogen van budget Bijzondere Bijstand, de herinvoering van Categoriale Bijstand, terugtaks om werk te laten lonen en een compensatie voor de stijgende energielasten. Maar steeds heeft het kabinet onze plannen verworpen.

CDA heeft in strijd tegen armoede vooral aan symptoombestrijding gedaan Zo kreeg de voedselbank in Leeuwarden door een motie van het CDA, die ook door de SP gesteund werd, onlangs een subsidie voor drie jaar. Farshad Bashir: “Ik vind het onthutsend dat we in een rijk land als de onze voedselbanken nodig hebben om iedereen van voldoende voedsel te voorzien.”

Farshad Bashir hoopt dat het CDA in Leeuwarden druk gaat uitoefenen op de landelijke CDA om de armoede snel en structureel aan te pakken. “Ik hoop niet dat de strijd tegen armoede tot een verkiezingsstunt blijft, ik hoop dat de Leeuwarder CDA de landelijke partij op het matje roept.”

Dat voedselbanken nodig zijn is dieptriest, een schandvlek op onze moderne samenleving. Echter, zolang de overheid het laat afweten en ze nog niet overbodig zijn, dienen gemeenten meer financiƫle mogelijkheden te krijgen om de bewonderenswaardige vrijwilligers van de voedselbanken publiek te ondersteunen. Zowel financieel als logistiek. Ondertussen moeten we alles op alles zetten deze initiatieven binnen afzienbare periode volledig overbodig te maken.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 5 februari 2006