‘Gezondheidsklachten door zendmast zitten tussen de oren’

LEEUWARDEN – De gezondheidsklachten van mensen die last zeggen te hebben van zendmasten in de buurt, zitten tussen de oren. Volgens Hugo Kroeze, expert op het gebied van radiostraling bij het Universitair Medisch Centrum in Utrecht, wordt de angst voor zendmasten aangewakkerd door kwakzalvers, maar ontbreekt elk flintertje bewijs dat het schadelijk is. ,,De klachten zijn er wel, maar die mensen worden ook ziek als die antenne uit staat.”

Hij sprak gisteravond op het Leeuwarder stadhuis tijdens een hoorzitting over de komst van een 120 meter hoge zendmast voor digitale tv op industrieterrein De Hemrik. De kwestie staan maandag op de agenda van de commissie stadsontwikkeling.

,,De stralingsenergie die van de zon komt is ettelijke malen sterker dan radiogolven. Als die al schadelijk waren, zouden we niet kunnen leven”, aldus Kroeze. ,,Van een mobieltje bij je oor kunnen je hersens hooguit 0,12 graden warmer worden. Het verschil is al groter als je een hoed op zet.”

Bouwbioloog Michiel Haas dacht er anders over. Concentratieproblemen, hogere bloeddruk en kanker zouden bijvoorbeeld allemaal vaker voorkomen in de buurt van zendmasten. Net als Kroeze haalde hij een trits onderzoeken aan. ,,Er zijn wel eens meer missers geweest. Ooit dacht ook niemand dat asbest schadelijk was.” Frans van Velde uit Den Haag zei weer te kunnen slapen nu hij in een stralingsvrije kooi sliep.

Wacht daarom met plaatsen tot duidelijk is dat het geen kwaad kan, adviseerde Haas. Verschillende raadsleden, onder wie Addy Stoker van de ChristenUnie en Farshad Bashir van de SP leken het met hem eens. Piet van der Wal van PAL/GroenLinks: ,,Ik vind het verhaal van Kroeze veel geloofwaardiger. Maar je kunt er niet voor weglopen dat sommige mensen hier een fobie voor hebben.”

Bron: Leeuwarder Courant, 30 maart 2006

GEHOORD EN GEZIEN

HET KERSVERSE – en piepjonge – SP-raadslid Farshad Bashir zit er niet voor spek en bonen. Tijdens zijn eerste vergadering van de commissie welzijn kondigde hij al een motie aan over de minimum hoeveelheid speelruimte die elke wijk moet hebben. Hij kreeg meteen steun toegezegd van de fracties van FNP, PAL/GroenLinks en CDA. ,,Alle fracties zijn het met me eens!”, constateerde hij ietwat beduusd.

Bron: Leeuwarder Courant, 23 maart 2006

Elektra- en gasafsluitingen worden in kaart gebracht

In een inventarisatie van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) onder schuldhulpverlenende instanties bleek vorige maand dat duizenden Nederlanders zonder gas en elektra leven en aantal zitten zelfs zonder stromend water. Hun inkomen is zo laag dat ze de heraansluitingskosten niet kunnen betalen. SP stelde tijdens de commissievergadering welzijn vragen hierover aan wethouder Van Mourik.

SP-raadslid Farshad Bashir: “Mijn fractie is van mening dat leven zonder gas, elektra of water door financieële omstandigheden onmenselijk is en dat er iets hieraan gedaan moet worden. Volgens de NVVK zullen de komende tijd deze aantallen alleen maar toenemen. Mijn fractie is verbijsterd over de verwachtingen van NVVK.”

Bashir wilde weten hoeveel mensen afgesloten zijn van gas en elektra. “Ziet u mogelijkheden, en zo ja welke, om deze mensen te helpen om in de eerste plaats te voorkomen dat ze afgesloten worden en als ze afgesloten zijn de periode van afsluiten zo kort mogelijk te houden?”, vroeg Bashir.

Wethouder Van Mourik gaat nu de situatie in kaart brengen.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 23 maart 2006

Nei de slach

‘Dat was me het weekje wel’, soe ús Hollânsktalige FNP-er wol sizze. Earst al dy skok fan Repke dy’t syn pypke oan Bert joech. Folslein onferwachts; foar ús as leden, mar ek foar de boargemaster, dy’t dêr tiisdeitejûn syn fernuvering oer útspriek.
It wie de jûn fan it ôfskie. De fjouwer âlde getrouwen: Hillie, Lucy, Minke en Wietze. Mar ek noch alve oaren, neffens krante en webside. Mar op dy foto’s wienen mar 14 te finen en op dy fan gemeentewege mar mei 13 nammen yn it byskrift. It bêste keal út it hok, Fokke Klaver, waard net neamd; is D66 al net genôch ôfstraft troch it lanlike partijgebûkel?

Treffend trouwens hoe ‘t Middel – sels soe er skriuwe: Bert, want hy wie o sa foarnammefokust, sei er – nei noch mar in goed hondert regeardagen dy ôfswaaiers karakterisearre.

Hy wie trouwens hielendal goed op dreef ferliden wike. Tongersdeitejûn, by de befestiging sil ‘k mar sizze, iepene er de plechtichheid mei ‘t flotwei foarlêzen fan ‘e formule dy’t dan brûkt wurde moat. Mar yn ‘t FRYSK, ferdomd! Yn gjin jierren foarfallen. Noch noait miskyn, of it moat onder Rinse Zylstra west ha.

Dat fyn ik no nijs. De nije Drachtster ha ‘k it net yn fûn, de Ljouwerter hie ‘t freed krekt yn ‘Gehoord en gezien’. ‘ZE STONDEN even met hun oren te klapperen. Onder meer de Surinaamse familieleden en vrienden van het Drachtster raadslid Harry Balgobind verstonden niks van het taaltje’, ensfh. Dat wat denigrearjend oandwaand ‘taaltje’ stiet my net oan dêrom. En wat dat earklapperjen oanbelanget: letterlik noch figuerlik wat fan fernaam, en ik siet flak achter de famylje…

‘k Bin trouwens bang, dat de har taalkundige bagaazje onderskat wurden is: tsjin Harry sels ha ‘k noch noait oars as Frysk praat, sonder kommunikaasje-problemen en ien fan syn fans wennet al 30 jier yn Drachten, fertelde er my op wei nei ‘de bok’.
Boppedat, it jongste riedslid – Farshad Bashir fan ‘e Ljouwerter SP, út Afghanistan – koe lêstendeis it Frysk fan de Omrop Fryslân-onderfreger mar knap wikselje. Om koart te gean: wy hoege ússels as Friezen yn Fryslân net te diskriminearjen. Dat dogge dy Frysktalige aspirant-bestjoerders al genôch, dy’t de foarset fan ‘e folbloed-Grunneger Middel der net ynkopten, mar spikerhurd de gelofte of de eed yn ‘t Hollâns ôfleinen. Wat moatte we mei sokke slopankelige fertsjintwurdigers.

Gelokkich hie Wietze Lap mear rêchbonke toand: hy hie ‘t tradysjonele lintsje foar langer as tolve jier riedslidmaatskip wegere. Troch de jierren hinne hat er fansels wol altyd in steil wurd fierd, mar as it nypt en weder nypt, moat men ‘t mar ôfwachtsje. Syn, ek o sa prinsipjele , fraksjegenoate fan destiids, Noor Claase, liet har doch mar moai onderskiede, hoe bot as se yn har jonge(re) jierren ek tsjin ‘t systeem oanskopt hie…

De Wylgen Koop C. Scholten

N.S. Soe Middel saterdeijonne ek op ‘veurjoarsveziede’ west ha by de Grunneger Sproak? Adeldom ferplichtet al, fansels…

Bron: fnp-smellingerlan.nl, 20 maart 2006

SP heeft zin in plek in nieuwe Leeuwarder college

Door: Lennert Bakker

Leeuwarden- De PvdA, met vijftien zetels de grootste partij in Leeuwarden, houdt de deur open voor de SP in de collegeonderhandelingen. Tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering van de nieuwe periode is Skelte Brouwers aangesteld als informateur. Hij zal met alle partijen gaan praten en waarschijnlijk volgende week een advies geven.

Amerins Dikken (PvdA) wil een college van drie partijen vormen. Een ‘links’ college zou kunnen bestaan uit PvdA, PAL/GroenLinks en de SP. Met 23 van de 37 zetels zou het college een ruime meerderheid in de raad vertegenwoordigen. SP-fractieleider Freerk Kalsbeek gaf aan dat zijn partij wel wil ‘meeregeren’, “We lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheden”, aldus Kalsbeek. Wanneer de SP in het college komt zou Leeuwarden de jongste wethouder ooit, kunnen krijgen. Farshad Bashir (SP) was 18 jaar, twee maanden en twee dagen op de dag van zijn installatie. Lilian Marijnissen (SP) was het jongste raadslid ooit, bij haar installatie in Oss was ze precies 18 jaar en twee maanden. Piet van der Wal (PAL/GroenLinks) vroeg zich af of de Leeuwarder SP-fractie wel ‘goedkeuring’ van Jan Marijnissen had om in het college te gaan zitten. Kalsbeek antwoordde hierop dat Marijnissen zich niet overal mee bemoeit. Van der Wal kreeg geen antwoord op de vraag hoe een SP-wethouder projecten kan uitvoeren waar de SP tegengestemd heeft. Het betoog van Thea Koster (CDA) in het tv-programma Buitenhof heeft de linkse partijen overtuigd van het sociale gezicht van CDA-Leeuwarden. Van der Wal complimenteerde Koster met haar optreden in het programma.

Burgemeester Geert Dales waarschuwde voor de voorspelde krimp van de Friese bevolking de komende tijd. “De krimp zal grote negatieve gevolgen hebben voor Leeuwarden” zei hij in zijn toespraak aan de nieuwe raad. “Het is geen luchtfietserij, er moet de komende vier jaar over nagedacht worden, anders zijn we te laat”, aldus Dales. Hij hoopt dat er deze periode minder raadsleden zullen vertrekken. Vorige periode stopten dertien raadsleden er voortijdig mee.

Bron: liwwadders.nl, 17 maart 2006

Jongste raadslid treedt aan

Foto: LC/Niels Westra

LEEUWARDEN – Met zijn achttien jaar is Farshad Bashir uit Leeuwarden het jongste raadslid van Nederland, dat gisteren werd beëdigd. De in Afghanistan geboren Bashir zit voor de SP in de Leeuwarder raad. In 1997 vluchtten zijn ouders naar Nederland, waar het gezin in 2002 het Nederlanderschap kregen. Farshad zit op het VWO in Sneek en wil later natuurkunde in Groningen gaan studeren. Politiek is een hobby van hem. Op de kandidatenlijst van de SP stond hij tweede. De partij won in Leeuwarden een zetel en zit nu op vier in totaal.

Bron: Leeuwarder Courant, 17 maart 2006

Jongste raadslid benoemd in Leeuwarden

Van onze correspondent

LEEUWARDEN – In Leeuwarden is donderdagavond het jongste raadslid van Nederland benoemd. De SP’er Farshad Bashir was op de dag van zijn beëdiging 18 jaar en 61 dagen. In Nieuwerkerk aan den IJssel werd ook een jong raadslid benoemd. Zij is vier maanden ouder dan Bashir.

Foto: Laurens Aaij (ANP)

Bashir woont negen jaar in Nederland. Hij werd op 14 januari 1988 geboren in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Na de arrestatie en de gevangenschap van zijn vader, die hoofdredacteur was van een krant, besloten zijn ouders in 1997 naar Nederland te vluchten. Het gezin kreeg in 2002 het Nederlanderschap en ging in het Friese dorpje Mantgum wonen.

Het raadslid in Nieuwerkerk aan den IJssel is de 18-jarige PvdA’er Karin Slooters. Zij is op 26 september 1987 geboren en stond op de achtste plaats van de kandidatenlijst, maar kwam toch in de raad. De PvdA in Nieuwerkerk aan den IJssel heeft vier zetels.

De coalitievorming in Nieuwerkerk is nog niet rond. Of de driemanscombifractie CU/SGP deel zal uitmaken van het nieuw te vormen college is nog open, zo liet G. C. Westmaas van de CU/SGP desgevraagd weten.

Bron: Reformatorisch Dagblad, 17 maart 2006

SP wil deelname aan college met herkenbare SP-punten

Donderdag 16 maart is de SP-fractie beëdigd. Arie Visser, Freerk Kalsbeek, Trijntje Buma en Farshad Bashir legden de eed of de belofte af. Na de installatie werd een debat gevoerd over de verkiezingsuitslag en de collegesamenstellingen. Namens de SP voerde fractievoorzitter Freerk Kalsbeek het woord.

Al snel werd duidelijk dat de PvdA eerst een informatieronde wil houden voordat men overgaat op de formatie. In de komende weken worden er met alle partijen gesprekken gehouden. Freerk Kalsbeek benadrukte dat de SP bereid is haar verantwoordelijkheid te nemen.

Piet van der Wal van PAL/GroenLinks besteedde een groot deel van zijn betoog aan de SP. Samenwerking met de SP lijkte voor hem niet realistisch. Hij verweet de SP centralisme en vroeg zich af of Jan Marijnissen wel toestemming gegeven heeft voor SP-collegedeelname in Leeuwarden. SP-er Kalsbeek antwoordde hierop dat Marijnissen wel onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer is, maar dat hij zich niet overal mee bemoeit.

De SP kiest in Leeuwarden voor een progressieve coalitie maar niet ten koste van alles. Volgens Kalsbeek spreekt het hierbij voor zich dat de SP bij eventuele onderhandelingen, “de resultaten zal spiegelen aan haar kernvisie: de menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.” De SP zal alleen deelnemen aan een coalitie als er een collegeprogramma ligt met voldoende herkenbaarheid van SP standpunten.

Volgens de SP zijn de verliezers en winnaars van 7 maart voor een belangrijk deel niet afgerekend op de lokale prestaties maar op landelijk beleid. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat de bijstandsuitkeringen te laag zijn. “Als Gemeente Leeuwarden moeten we dan ook bij onze fracties in de Tweede Kamer aandringen op een verhoging van het sociaal minimum.” aldus Freerk Kalsbeek. Voor Leeuwarden moet het armoede beleid “er minimaal op gericht zijn dat een voedselbank in Leeuwarden niet meer nodig is.” voegde Kalsbeek eraan toe.

De SP heeft een duidelijk andere kijk op het oplossen van verkeersproblemen dan de voormalige coalitie. Kalsbeek: “Wij zetten meer in op transferia en op het openbaar vervoer. Hiermee ga je ook de uitstoot van fijn stof en CO2 tegen. Helaas hebben bezuinigingen van het Rijk op het openbaar vervoer een negatieve invloed op de bereikbaarheid van Leeuwarden.”

Kalsbeek hield ook een pleidooi voor anders bouwen. “Er is niets op tegen om te bouwen voor de midden en hogere inkomens maar je moet daarbij de sociale woningbouw niet vergeten. En zeg nou zelf. De Bullepolder tegenwoordig Blitsaert genoemd, een wijk voor de rijken? Is daar behoefte aan? De laatste cijfers zeggen van niet. Waar wel behoefte aan is en komt is aanpasbaar en levensloopbestendig bouwen. Wat de SP betreft moeten we ons daar dan ook op richten.”

Afsluitend benadrukte de SP-fractievoorzitter nogmaals dat de SP kiest voor een progressieve coalitie, “maar niet ten koste van alles.”

Bron: leeuwarden.sp.nl, 17 maart 2006

Freerk Kalsbeek gekozen tot fractievoorzitter SP Leeuwarden

De SP-fractie in Leeuwarden heeft Freerk Kalsbeek verkozen tot voorzitter van de nieuwe SP-fractie in de gemeenteraad. Hij was al fractievoorzitter vanaf maart 2002. Tevens was hij voor de tweede keer lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart.

Kalsbeek is een gemotiveerde politicus die met de drie andere leden van zijn fractie in de raad pal zal staan voor de speerpunten van de SP in de afgelopen verkiezingscampagne.

Freerk Kalsbeek zal naast fractie-voorzitterschap ook de raadscommissies Bestuur en Middelen, Welzijn en Stadsontwikkeling doen. Een raadscommissie bereidt de besluitvorming voor de raadsvergadering voor.

In de raadscommissie Bestuur en Middelen (politiek bestuur, publieke dienstverlening, veiligheid, openbare orde en handhaving, economie en toerisme en algemene dekkingsmiddelen) zullen tevens Atze Boomstra en Bert Bisschop (reserve) plaatsnemen.

In de raadscommissie Welzijn (onderwijs, zorg en opvang, werk en inkomen, cultuur en sport) zullen ook de raadsleden Farshad Bashir en fractie-secretaris Arie Visser plaatsnemen.

In de raadscommissie Stadsontwikkeling (woon- en leefomgeving, ruimtelijke ordening, wonen, milieu en infrastructuur/bereikbaarheid) zal de SP ook vertegenwoordigd worden door raadslid Trijntje Buma, Simon van der Meer en fractie-assistente Astrid van der Berg.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 16 maart 2006

Politiek is hobby voor jongste raadslid Bashir

LEEUWARDEN (ANP) – Hij is met zijn achttien jaar en 61 dagen donderdagavond als jongste raadslid in Nederland beëdigd. Maar SP’er Farshad Bashir uit Leeuwarden wordt een beetje moe van alle vragen over zijn leeftijd. “Bijna alle interviews gaan over mijn leeftijd. Ik hoop dat ik nu ook mijn politieke punten naar voren kan brengen”, aldus de vwo-student.

Foto: Laurens Aaij (ANP)

Bashir is negen jaar in Nederland. Hij werd op 14 januari 1988 geboren in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Na de arrestatie en gevangenschap van zijn vader, die hoofdredacteur was van een krant, besloten zijn ouders in 1997 naar Nederland te vluchten.

De familie kreeg in 2002 het Nederlanderschap en ging in het Friese dorpje Mantgum wonen. Bashir zit op school in Sneek, en met succes. “Ik moet in mei eindexamen doen, maar dat ga ik wel halen.

Ik sta gemiddeld een zeven”, aldus Bashir. Hij wil natuurkunde aan de universiteit in Groningen gaan studeren. “De moderne natuurkunde, de kwantummechanica vind ik interessant.”

Bashir heeft eigenlijk maar één hobby: politiek. “Ik kwam in 2002 op straat SP’ers tegen en ik probeerde eerst heel sceptisch te doen om hun mening te horen. Maar het bleek dat we het over veel punten eens waren. Daarna ging het heel snel. Ik kreeg een brief thuis of ik met Rood, de jongerenorganisatie van de SP, wilde meedoen met het oprichten van een afdeling in Leeuwarden. Daar ben ik secretaris geweest en in 2004 ben ik doorgestroomd naar de SP in Leeuwarden.”

Bashir stond tweede op de kieslijst van de SP en zag zijn partij van drie naar vier zetels groeien. Maar hij was sowieso met voorkeurstemmen in de raad gekomen. “Ik heb 408 stemmen gekregen en 280 voorkeurstemmen waren genoeg.” Volgens Bashir verklaren vooral de vele acties en gesprekken met mensen in de wijken het succes van hem en zijn partij.

In Leeuwarden is met de PvdA en PAL/GroenLinks een links college mogelijk. Mocht het zover komen dan wil Bashir nog geen wethouder worden. “Ik heb maar één kans om te studeren, dat wil ik eerst doen.”

Bashir heeft uitgesproken ideeën over politiek-inhoudelijke zaken. “De voedselbank in Leeuwarden moet overbodig worden, want het is schandalig dat zoiets in een rijk land als Nederland bestaat. Daarom moeten er meer middelen voor de bijzondere bijstand komen. En er is veel werkloosheid in Leeuwarden. De lasten voor middenstanders moeten omlaag. Vooral voor de K in MKB zetten we ons in.”

Bron: ANP, 16 maart 2006

Raadsleden donderdag eerste bijeenkomst

RIJSWIJK (ANP) – Gemeenteraadsleden in 419 gemeenten komen donderdag voor het eerst sinds de verkiezingen op 7 maart bijeen. Woensdag was de laatste dag dat de oude raad ’in dienst’ was.

Ieder raadslid, nieuw of herkozen, moet donderdag de eed of verklaring en belofte afleggen. Ook kan het zijn dat er nieuwe wethouders worden benoemd, maar in nog maar weinig gemeenten zijn de onderhandelingen over een nieuw college al afgerond.

In Goes is er al wel een coalitie, die al een dag na de verkiezingen tot stand kwam. Verwacht wordt dat zeker honderd mensen zullen protesteren voor de vergadering, omdat PvdA buiten het college werd gehouden. CDA, SGP/ChristenUnie en de VVD sloten een akkoord, voordat de PvdA, de grote winnaar, de besprekingen kon openen. De demonstranten beschuldigen de coalitiepartners van achterkamertjespolitiek.

In Leeuwarden zal de meeste aandacht uitgaan naar Farshad Bashir, het jongste raadslid dat donderdag wordt geïnstalleerd. Het SP–raadslid veroverde zijn plek met ruim vierhonderd stemmen.

Wie de nieuwe gemeenteraad in Vught gaat installeren, was woensdagavond nog een grote vraag. De eerst aangewezene, burgemeester J. de Groot, zegde eerder deze week zonder opgaaf van reden af voor het afscheid van de vertrekkende raadsleden.

Een gemeentewoordvoerder kon woensdag nog niet met zekerheid zeggen of de burgemeester donderdagavond wél aanwezig is. De Groot kom naar verwachting in de loop van dondermiddag met een verklaring.

Bron: Reformatorisch Dagblad, 15 maart 2006

Faktor Freed: hoe is’t no mei…

Hoe is’t no mei:….Farshad Bashir fan Ljouwert, it jongste riedslid fan hiel Nederlân. Farshad is 18 jier en sit noch op skoalle (eineksamenklasse VWO). Hy komt foar de SP yn de Ljouwerter gemeenteried. By de gemeenterieds-ferkiezings behelle hy mar leafst 408 foarkarstimmen. Hoe sil hy it politike wurk kombineare mei skoalle en wat wurde syn spearpunten?

Omrop Fryslân, Faktor Freed, 10 maart 2006 om 19.15 uur

Bron: teletekst Omrop Fryslân, 10 maart 2006

WieWatWaar; Farshad Bashir

De Friese vwo-eindexamenscholier Farshad Bashir (18), die voor de SP met 408 voorkeurstemmen in de raad van Leeuwarden komt, wordt het jongste raadslid van Nederland. Bij zijn installatie zal hij 18 jaar, 2 maanden en 2 dagen oud zijn. Het jongste raadslid ooit gekozen is Lilian Marijnissen, ook SP, die bij de vorige verkiezingen in 2002 twee dagen jonger was.

Bron: de Volkskrant, 09 maart 2006

Farshad wil voedselbank overbodig maken

SP’er jongste raadslid in Nederland

GOOS BIES

Leeuwarden – Nu zit hij nog in klas zes van het vwo op RSG Magister Alvinus in Sneek, na de zomervakantie gaat hij natuurkunde studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor Farshad Bashir vormt de studie geen enkele belemmering om voor de Socialistische Partij plaats te nemen in de gemeenteraad van Leeuwarden. De jongen die op 14 januari achttien jaar werd, geldt voor zover bekend straks als het jongste raadslid van Nederland.

Farshad Bashir raakte drieënhalf jaar geleden geïnteresseerd in de politiek door de moord op Pim Fortuijn, en de vele maatschappelijke discussies die daarop losbarsten. Toen hij gevraagd werd voor een verkiesbare plek op de lijst voor SP Leeuwarden, besloot Bashir dat te doen. “Ik blijf ook hier wonen en ga niet op kamers in Groningen.”

Negen jaar geleden kwam de in Afghanistan geboren Bashir met zijn vader naar Nederland. Een jaar later volgden moeder en broertje. Het gezin vluchtte omdat vader vanaf 1992 politiek gevangen was, eerst onder het bewind van de Mudjaheddin en later van de Taliban, vertelt Bashir. “Alleen omdat hij journalist was.” Om die reden is hij óók politiek bewust. “Maar ik voel mij echt een Nederlander. Een Liwadder. Zo ga ik in de raad zitten, niet als allochtoon.”

De SP spreekt Bashir aan, omdat die partij volgens hem opkomt voor “gewone mensen”. “Wij gaan naar de mensen toe, dat zie je bij andere partijen niet. Gewoon de wijk in met gewone mensen babbelen.”

Wat de kiezers van Bashir in de gemeenteraad kunnen verwachten? “Ik ga me ervoor inzetten om de voedselbank overbodig te maken. Nederland is een rijk land, daarin moeten sociale voorzieningen beter geregeld worden.” De vwo-scholier, die in Sneek op school zit omdat het gezin tot vorig jaar in Mantgum woonde, wil verder wat doen voor jongeren in Leeuwarden. Voor meer ruimtes zorgen waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Maar ook gaat hij met zijn partijgenoten actievoeren tegen Nieuw Zaailand, een project dat voorziet in tientallen woningen en winkels en een Fries Museum op het Leeuwarden plein. “Een prestigeproject. Je kunt het geld beter stoppen in sociale voorzieningen.”

Bron: Friesch Dagblad, 9 maart 2006

Ruim tweehonderd debutanten gekozen

Van onze verslaggever

LEEUWAREN – Door de flinke verschuivingen in de politieke verhoudingen maken meer dan tweehonderd kandidaten hun debuut in de Friese gemeenteraden. Het aantal kan nog oplopen naarmate de tientallen gekozen wethouders hun oude bestuursfunctie weer terug weten te krijgen.

Het meeste verse bloed komt van winnaar PvdA, die waarschijnlijk meer dan honderd nieuwe politici laat beginnen. In dertien gemeenten is meer dan de helft van de gemeenteraad nieuw.

Onder de 555 gekozen raadsleden zijn 144 vrouwen en 411 mannen. Hun gemiddelde leeftijd is respectievelijk 51 en 47 jaar. Gemeentebelangen, VVD en FNP leveren door de bank genomen oudere raadsleden af. De tien Friese SP’ers zijn het jongste smaldeel. De oudste gemeenteraad wordt die van Littenseradiel (gemiddeld 55 jaar), de jongste is de raad van Dongeradeel (gemiddeld 44 jaar).

De leeftijdsverschillen zijn enorm. Johannes de Vries (74) van Gemeentebelangen Lemsterland en Willemijn van der Werf-Snelder (67) van de ProWûn Wûnseradiel zouden best de pake en beppe kunnen zijn van Fernande Teernstra (23) van het CDA in Bolsward en de achttienjarige SP’er Farshad Bashir uit Leeuwarden.

Bron: Leeuwarder Courant, 8 maart 2006

Achttienjarige SP’er Bashir combineert raad met school

LEEUWARDEN – Toen de rest van de Leeuwarder SP-fractie gisteravond in de kroeg nog druk aan het feestvieren was, zat de achttienjarige nummer twee van de lijst, Farshad Bashir, op de fiets naar huis. Vandaag zit het debuterende raadslid namelijk gewoon weer in de schoolbanken van RSG Magister Alvinus in Sneek, waar hij dit jaar vwo-examen doet. Bashir is het jongste raadslid in Friesland.

,,School en raadswerk mogen elkaar niet bijten’’, zegt Bashir. ,,Maar gelukkig leer ik makkelijk. Met een relatief kleine inspanning kan ik ook goede cijfers halen.’’ De jonge SP’er kan dat weten, omdat hij de afgelopen drie jaar politiek al erg actief was. Zo was hij de laatste jaren veel tijd kwijt aan platform Keer het Tij. Bashir krijgt binnen de fractie de portefeuille welzijn. ,,Lekker veel bij mensen op bezoek’’, aldus de achttienjarige.

Bron: Leeuwarder Courant, 8 maart 2006

Leeuwarden heeft met Farshad het jongste raadslid

Leeuwarden – Farshad Bashir wordt het jongste raadslid van Nederland. De SP heeft bij de verkiezingen gisteravond in Leeuwarden een zetel gewonnen en krijgt er straks vier. Farshad, examenkandidaat op het vwo, werd op 14 januari achttien en is daarmee volgens de locale SP-afdeling het jongste raadslid van Nederland. Hij kreeg gisteren 408 voorkeurstemmen.

Farshad zal bij zijn installatie als raadslid 18 jaar, 2 maanden en 2 dagen oud zijn. Hiermee wordt hij het een na jongste raadslid ooit. Het jongste raadslid ooit is SP’er Lilian Marijnissen. Zij was bij haar installatie vier jaar geleden 18 jaar en precies 2 maanden oud.

Bron: Friesch Dagblad, 8 maart 2006

Farshad Bashir jongste raadslid van Nederland

De SP heeft de verkiezingen in Leeuwarden gewonnen, we hadden 3 zetels en nu hebben we 4 van de 37 zetels. Een van de gekozenen is de 18-jarige Farshad Bashir. Hij wordt het jongste raadslid van Nederland. Bij de gemeenteraadsverkiezingen haalde Farshad Bashir 408 voorkeurstemmen.

Farshad (geboren op 14 januari 1988) is naast de jongste ook een van de weinige tieners die verkiesbaar was. De SP kende ook de meeste twintigers op de kandidatenlijsten.

Farshad zal bij zijn installatie als raadslid 18 jaar, 2 maanden en 2 dagen oud zijn. Hiermee wordt hij het een na jongste raadslid ooit. Het jongste raadslid in de periode 2002-2006, en tevens het jongste raadslid ooit, is SP’er Lilian Marijnissen. Zij was bij haar installatie 18 jaar en precies 2 maanden oud.

Farshad zit in het examenjaar van VWO. In de gemeenteraad zal zij zich vooral gaan bezighouden met zaken die betrekking hebben op jongeren, maar ook onderwijs, zorg, werk en inkomen, cultuur en sport.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 8 maart 2006

Jongste riedslid is Ljouwerter

It jongste riedslid fan Nederlân komt foar de SP yn Ljouwert yn de ried. It is de 18-jierrige Farshad Bashir. Bashir helle by de ferkiezings 408 foarkarstimmen.

It jongste riedslid sit yn de eineksamen-klasse fan it VWO. Hy sil him yn de ried dwaande hâlde mei jongereinsaken, ûnderwiis, kultuer en sport. De SP wûn yn Ljouwert ien sit derby, en hat aanst 4 sitten.

Bron: teletekst Omrop Fryslân, 8 maart 2006

4 zetels voor SP Leeuwarden

De SP heeft 4 zetels veroverd bij de gemeenteraadsverkiezingen van Leeuwarden, we hadden eerst 3 (van de 37) zetels. De overwinning is niet opmerkelijk, het is het resultaat van vier jaar hard werken!

De gekozen raadsleden worden hieronder voorgesteld.

Freerk Kalsbeek (met 2.578 voorkeurstemmen gekozen)

Freerk Kalsbeek (49 jaar) is geboren in de gemeente Skasterlan. Sinds 1997 is hij lid van de SP. De afgelopen jaren was hij binnen de SP-afdeling Leeuwarden onder anderen actief binnen het bestuur, de hulpdienst en de fractie. Vanaf 1998 is hij raadslid voor de SP in Leeuwarden. En vanaf maart 2002 is hij fractievoorzitter. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 en 2006 was hij de lijsttrekker.

Trijntje Buma (met 761 voorkeurstemmen gekozen)

Trijntje Buma is 28 jaar, geboren in Leeuwarden. Momenteel studeert ze Sociale-Geografie en schrijft ze haar doctoraalscriptie met als afstudeerspecialisatie Geografie van Ontwikkelingslanden. Sinds begin 2000 is ze lid van de SP en bij de vorige gemeenteraads- en Tweede Kamer-verkiezingen heeft ze ook actief mee geholpen met verkiezingsfolders verspreiden. Met de SP wil ze werken aan een rechtvaardige wereld waar mensen waardig leven mogen en waarin mens, dier en milieu centraal staan.

Farshad Bashir (met 408 voorkeurstemmen gekozen)

Farshad Bashir (18 jaar) woont vanaf januari 1998 in Friesland. Sinds juli 2002 is hij lid van de SP en was vanaf het begin van zijn lidmaatschap actief. Eerst een jaartje bij ROOD en daarna nog een tijdje in de werkgroep BWL. Daarnaast heeft hij ook een jaar in de Jeugdraad van Littenseradiel gezeten. Hij is op dit moment scholier.

Arie Visser (met 98 stemmen gekozen)

Teleurgesteld in het CDA, verraden door Wim Kok van de PvdA, ontdekte Arie Visser in 1997 de Socialistische Partij. Drie maanden later was Arie Visser de eerste voorzitter van de SP afdeling Leeuwarden. Sindsdien is hij actief, ook als raadslid. Hij zet zich in waar dat nodig is en dat doet hij voor honderd procent.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 8 maart 2006

Jongste raadslid in Leeuwarden

Door onze correspondent

Leeuwarden, 8 maart. De 18-jarige Farshad Bashir uit Leeuwarden wordt het jongste raadslid van Nederland. De vwo-scholier stond tweede op de SP-lijst in de Friese hoofdstad en haalde 408 voorkeursstemmen. Bashir wil zich vooral bezighouden met het armoedeprobleem. “Het is jammer dat er ook in Leeuwarden een voedselbank nodig is.” Bashir is geboren in Afghanistan en vluchtte in 1997 met zijn ouders naar Nederland. Hij is het op een na jongst gekozen raadslid aller tijden. De PvdA was in het van oudsher rode Leeuwarden de grote winnaar. De sociaal-democraten gingen van tien naar vijftien zetels en zijn veruit de grootste partij in de raad.

Bron: NRC Handelsblad, 8 maart 2006

SP stemmers bedankt!

De afgelopen maanden heeft de SP afdeling Leeuwarden een keiharde campagne gevoerd. Onder leiding van campagneleider Arie Visser heeft het campagneteam de SP in de stad en de dorpen van onze gemeente op de kaart gezet. We waren op straat, we voerden vele debatten, we hebben in sommige wijken huis-aan-huis aangebeld en we hebben 30.000 folders verspreid.

De verkiezingsavond op 7 maart was spannend. Heel veel SP-ers hadden zich verzameld in Tim’s Tapperij om feest te vieren. Er viel ook feest te vieren, we hadden 3 (van de 37) zetels en nu hebben we 4 zetels. We hebben 4.576 stemmen (11,12%) gehaald en kunnen ons nu de vierde partij van Leeuwarden noemen.

Het werk gaat nu dus beginnen. Freerk Kalsbeek, Trijntje Buma, Farshad Bashir en Arie Visser zullen ervoor zorgen dat de zaken waar de SP voor wenst op te komen op de agenda komen en blijven. Het gaat er nu om de afdeling verder te versterken met nieuwe leden en zichtbaar te blijven in de stad en al onze dorpen. Het aloude standpunt van de SP: geen fractie zonder actie -geldt ook voor de Friese hoofdstad.

Namens de afdeling en de kersverse fractie willen we alle SP-stemmers van harte bedanken. Ook de mensen die folders rond hebben gebracht, flyers hebben uitgedeeld, het debat zijn aangegaan en al die anderen willen we bedanken. Jullie gaan veel van ons horen!

Bron: leeuwarden.sp.nl, 8 maart 2006

Nij politk talint

Grize koppen dy’t tige lange eamelferhalen tsjininoar hâlde sûnder wat te sizzen. Dat sil ûngefear it byld wêze dat libbet by de jongerein as se de wurden regear, provinsjale steaten en gemeenterie hearre. Der binne no lenkear ek net in soad hippe, jonge minsken dy’t aktyf binne yn dy wrâld fan riedstikken, moasjes, diskusjes en soksoarte saken. Ek al binne der net in soad, se binne der lykwols al.
STYL portrettearre fjouwer jonge minsken dy’t op ‘e kieslist stean foar de gemeenteriedsferkiezings fan 7 maart.

Farshad Bashir, SP, Ljouwert


Tekst: Jelma Wiegersma
Foto: Jouwert Honderd

Farshad sit yn de sechsde klasse fan it Ateneum fan de RSG Magister Alvinius yn Snits. Hy is berne yn Kabul, Afghanistan, en yn 1996 is syn famylje nei Nederlân ta gien. Sûnt in jier wennet Farshad yn Ljouwert. Hy makket in goeie kâns om yn de gemeenteried te kommen. Hy stiet nr. 2 op de list foar de SP en dy partij hat no trije sitten. Bysûnder om’t Farshad noch mar 18 jier is.

Hy is yn 2002 lid wurden, hat him dwaande hâlden mei ROOD, de jongereinôfdieling tan de SP en twa jier lyn is hy bestjoerslid wurden fan de SP yn Ljouwert. Farshad is ferantwurdlik foar it organisearjen en koördinearjen fan aksjes. Lykas it ferhûzjen fan it Frysk Museum nei it Saailân en fansels de kommende gemeenteriedsferkiezings. Farshad: ‘Ik wil me vooral bezighouden met en voor de jongeren. Ik heb veel kennissen in alle hoeken van de stad. Ik wil naar hen luisteren en hen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Zo kan ik ervoor zorgen dat er dingen voor hen gerealiseerd worden waar ook echt behoefte aan is. Verder heb ik redelijk wat kennis op het gebied van milieu en ik ben zeer geïnteresseerd in het integratievraagstuk. Dit zijn punten waarop ik mij in wil gaan zetten voor de gemeente.’

Farshad is de iennichste fan syn klasse dy’t lid is fan in politike partij. Hoe kin dat? Farshad tinkt dat it te krijen hat mei twa dingen: it synisme fan de jeugd foar de polityk oer (‘Kinst dochs neat feroarje’) en it tekoart oan goed ûnderwiis oer steatsynrjochting. ‘Jongeren weten niet meer hoe sociale voorzieningen tot stand zijn gekomen. Dat deze voorzieningen zijn verkregen door ervoor te demonstreren en te staken. Dat is een gemis! Als ze deze kennis wel zouden krijgen zou het cynisme veranderen en zou er een hernieuwd geloof in de arbeidsstrijd kunnen worden gewonnen.’

Farshad hat hiel dúdlik keazen foar de SP, ‘Nederland is een rijk land. Je vraagt je af waarom er problemen met het onderwijs zijn, en wachtlijsten in de zorg. Waarom wil het hier niet lukken met integratie? Waarom voelen zoveel mensen zich onveilig op straat? De grote politieke partijen zijn niet te vinden op straat, die zitten in hun kantoortjes en achterkamertjes beleid uit te denken. De SP is juist te vinden op straat. Ze durven voor hun rode karakter uit te komen en ze staan open voor discussie. Die voeren ze onder andere op de scholen en de werkvloeren. Je komt ze overal tegen en dat is een wezenlijk verschil met de grote partijen. De SP is tegen achterkamertjespolitiek en voor meer openheid en eerlijkheid.’

Bron: Styl, maart 2006