4 zetels voor SP Leeuwarden

De SP heeft 4 zetels veroverd bij de gemeenteraadsverkiezingen van Leeuwarden, we hadden eerst 3 (van de 37) zetels. De overwinning is niet opmerkelijk, het is het resultaat van vier jaar hard werken!

De gekozen raadsleden worden hieronder voorgesteld.

Freerk Kalsbeek (met 2.578 voorkeurstemmen gekozen)

Freerk Kalsbeek (49 jaar) is geboren in de gemeente Skasterlan. Sinds 1997 is hij lid van de SP. De afgelopen jaren was hij binnen de SP-afdeling Leeuwarden onder anderen actief binnen het bestuur, de hulpdienst en de fractie. Vanaf 1998 is hij raadslid voor de SP in Leeuwarden. En vanaf maart 2002 is hij fractievoorzitter. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 en 2006 was hij de lijsttrekker.

Trijntje Buma (met 761 voorkeurstemmen gekozen)

Trijntje Buma is 28 jaar, geboren in Leeuwarden. Momenteel studeert ze Sociale-Geografie en schrijft ze haar doctoraalscriptie met als afstudeerspecialisatie Geografie van Ontwikkelingslanden. Sinds begin 2000 is ze lid van de SP en bij de vorige gemeenteraads- en Tweede Kamer-verkiezingen heeft ze ook actief mee geholpen met verkiezingsfolders verspreiden. Met de SP wil ze werken aan een rechtvaardige wereld waar mensen waardig leven mogen en waarin mens, dier en milieu centraal staan.

Farshad Bashir (met 408 voorkeurstemmen gekozen)

Farshad Bashir (18 jaar) woont vanaf januari 1998 in Friesland. Sinds juli 2002 is hij lid van de SP en was vanaf het begin van zijn lidmaatschap actief. Eerst een jaartje bij ROOD en daarna nog een tijdje in de werkgroep BWL. Daarnaast heeft hij ook een jaar in de Jeugdraad van Littenseradiel gezeten. Hij is op dit moment scholier.

Arie Visser (met 98 stemmen gekozen)

Teleurgesteld in het CDA, verraden door Wim Kok van de PvdA, ontdekte Arie Visser in 1997 de Socialistische Partij. Drie maanden later was Arie Visser de eerste voorzitter van de SP afdeling Leeuwarden. Sindsdien is hij actief, ook als raadslid. Hij zet zich in waar dat nodig is en dat doet hij voor honderd procent.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 8 maart 2006