Jongste riedslid is Ljouwerter

It jongste riedslid fan Nederlân komt foar de SP yn Ljouwert yn de ried. It is de 18-jierrige Farshad Bashir. Bashir helle by de ferkiezings 408 foarkarstimmen.

It jongste riedslid sit yn de eineksamen-klasse fan it VWO. Hy sil him yn de ried dwaande hâlde mei jongereinsaken, ûnderwiis, kultuer en sport. De SP wûn yn Ljouwert ien sit derby, en hat aanst 4 sitten.

Bron: teletekst Omrop Fryslân, 8 maart 2006