Ruim tweehonderd debutanten gekozen

Van onze verslaggever

LEEUWAREN – Door de flinke verschuivingen in de politieke verhoudingen maken meer dan tweehonderd kandidaten hun debuut in de Friese gemeenteraden. Het aantal kan nog oplopen naarmate de tientallen gekozen wethouders hun oude bestuursfunctie weer terug weten te krijgen.

Het meeste verse bloed komt van winnaar PvdA, die waarschijnlijk meer dan honderd nieuwe politici laat beginnen. In dertien gemeenten is meer dan de helft van de gemeenteraad nieuw.

Onder de 555 gekozen raadsleden zijn 144 vrouwen en 411 mannen. Hun gemiddelde leeftijd is respectievelijk 51 en 47 jaar. Gemeentebelangen, VVD en FNP leveren door de bank genomen oudere raadsleden af. De tien Friese SP’ers zijn het jongste smaldeel. De oudste gemeenteraad wordt die van Littenseradiel (gemiddeld 55 jaar), de jongste is de raad van Dongeradeel (gemiddeld 44 jaar).

De leeftijdsverschillen zijn enorm. Johannes de Vries (74) van Gemeentebelangen Lemsterland en Willemijn van der Werf-Snelder (67) van de ProWûn Wûnseradiel zouden best de pake en beppe kunnen zijn van Fernande Teernstra (23) van het CDA in Bolsward en de achttienjarige SP’er Farshad Bashir uit Leeuwarden.

Bron: Leeuwarder Courant, 8 maart 2006