SP stemmers bedankt!

De afgelopen maanden heeft de SP afdeling Leeuwarden een keiharde campagne gevoerd. Onder leiding van campagneleider Arie Visser heeft het campagneteam de SP in de stad en de dorpen van onze gemeente op de kaart gezet. We waren op straat, we voerden vele debatten, we hebben in sommige wijken huis-aan-huis aangebeld en we hebben 30.000 folders verspreid.

De verkiezingsavond op 7 maart was spannend. Heel veel SP-ers hadden zich verzameld in Tim’s Tapperij om feest te vieren. Er viel ook feest te vieren, we hadden 3 (van de 37) zetels en nu hebben we 4 zetels. We hebben 4.576 stemmen (11,12%) gehaald en kunnen ons nu de vierde partij van Leeuwarden noemen.

Het werk gaat nu dus beginnen. Freerk Kalsbeek, Trijntje Buma, Farshad Bashir en Arie Visser zullen ervoor zorgen dat de zaken waar de SP voor wenst op te komen op de agenda komen en blijven. Het gaat er nu om de afdeling verder te versterken met nieuwe leden en zichtbaar te blijven in de stad en al onze dorpen. Het aloude standpunt van de SP: geen fractie zonder actie -geldt ook voor de Friese hoofdstad.

Namens de afdeling en de kersverse fractie willen we alle SP-stemmers van harte bedanken. Ook de mensen die folders rond hebben gebracht, flyers hebben uitgedeeld, het debat zijn aangegaan en al die anderen willen we bedanken. Jullie gaan veel van ons horen!

Bron: leeuwarden.sp.nl, 8 maart 2006