Freerk Kalsbeek gekozen tot fractievoorzitter SP Leeuwarden

De SP-fractie in Leeuwarden heeft Freerk Kalsbeek verkozen tot voorzitter van de nieuwe SP-fractie in de gemeenteraad. Hij was al fractievoorzitter vanaf maart 2002. Tevens was hij voor de tweede keer lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart.

Kalsbeek is een gemotiveerde politicus die met de drie andere leden van zijn fractie in de raad pal zal staan voor de speerpunten van de SP in de afgelopen verkiezingscampagne.

Freerk Kalsbeek zal naast fractie-voorzitterschap ook de raadscommissies Bestuur en Middelen, Welzijn en Stadsontwikkeling doen. Een raadscommissie bereidt de besluitvorming voor de raadsvergadering voor.

In de raadscommissie Bestuur en Middelen (politiek bestuur, publieke dienstverlening, veiligheid, openbare orde en handhaving, economie en toerisme en algemene dekkingsmiddelen) zullen tevens Atze Boomstra en Bert Bisschop (reserve) plaatsnemen.

In de raadscommissie Welzijn (onderwijs, zorg en opvang, werk en inkomen, cultuur en sport) zullen ook de raadsleden Farshad Bashir en fractie-secretaris Arie Visser plaatsnemen.

In de raadscommissie Stadsontwikkeling (woon- en leefomgeving, ruimtelijke ordening, wonen, milieu en infrastructuur/bereikbaarheid) zal de SP ook vertegenwoordigd worden door raadslid Trijntje Buma, Simon van der Meer en fractie-assistente Astrid van der Berg.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 16 maart 2006