SP wil deelname aan college met herkenbare SP-punten

Donderdag 16 maart is de SP-fractie be√ędigd. Arie Visser, Freerk Kalsbeek, Trijntje Buma en Farshad Bashir legden de eed of de belofte af. Na de installatie werd een debat gevoerd over de verkiezingsuitslag en de collegesamenstellingen. Namens de SP voerde fractievoorzitter Freerk Kalsbeek het woord.

Al snel werd duidelijk dat de PvdA eerst een informatieronde wil houden voordat men overgaat op de formatie. In de komende weken worden er met alle partijen gesprekken gehouden. Freerk Kalsbeek benadrukte dat de SP bereid is haar verantwoordelijkheid te nemen.

Piet van der Wal van PAL/GroenLinks besteedde een groot deel van zijn betoog aan de SP. Samenwerking met de SP lijkte voor hem niet realistisch. Hij verweet de SP centralisme en vroeg zich af of Jan Marijnissen wel toestemming gegeven heeft voor SP-collegedeelname in Leeuwarden. SP-er Kalsbeek antwoordde hierop dat Marijnissen wel onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer is, maar dat hij zich niet overal mee bemoeit.

De SP kiest in Leeuwarden voor een progressieve coalitie maar niet ten koste van alles. Volgens Kalsbeek spreekt het hierbij voor zich dat de SP bij eventuele onderhandelingen, “de resultaten zal spiegelen aan haar kernvisie: de menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.” De SP zal alleen deelnemen aan een coalitie als er een collegeprogramma ligt met voldoende herkenbaarheid van SP standpunten.

Volgens de SP zijn de verliezers en winnaars van 7 maart voor een belangrijk deel niet afgerekend op de lokale prestaties maar op landelijk beleid. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat de bijstandsuitkeringen te laag zijn. “Als Gemeente Leeuwarden moeten we dan ook bij onze fracties in de Tweede Kamer aandringen op een verhoging van het sociaal minimum.” aldus Freerk Kalsbeek. Voor Leeuwarden moet het armoede beleid “er minimaal op gericht zijn dat een voedselbank in Leeuwarden niet meer nodig is.” voegde Kalsbeek eraan toe.

De SP heeft een duidelijk andere kijk op het oplossen van verkeersproblemen dan de voormalige coalitie. Kalsbeek: “Wij zetten meer in op transferia en op het openbaar vervoer. Hiermee ga je ook de uitstoot van fijn stof en CO2 tegen. Helaas hebben bezuinigingen van het Rijk op het openbaar vervoer een negatieve invloed op de bereikbaarheid van Leeuwarden.”

Kalsbeek hield ook een pleidooi voor anders bouwen. “Er is niets op tegen om te bouwen voor de midden en hogere inkomens maar je moet daarbij de sociale woningbouw niet vergeten. En zeg nou zelf. De Bullepolder tegenwoordig Blitsaert genoemd, een wijk voor de rijken? Is daar behoefte aan? De laatste cijfers zeggen van niet. Waar wel behoefte aan is en komt is aanpasbaar en levensloopbestendig bouwen. Wat de SP betreft moeten we ons daar dan ook op richten.”

Afsluitend benadrukte de SP-fractievoorzitter nogmaals dat de SP kiest voor een progressieve coalitie, “maar niet ten koste van alles.”

Bron: leeuwarden.sp.nl, 17 maart 2006