Elektra- en gasafsluitingen worden in kaart gebracht

In een inventarisatie van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) onder schuldhulpverlenende instanties bleek vorige maand dat duizenden Nederlanders zonder gas en elektra leven en aantal zitten zelfs zonder stromend water. Hun inkomen is zo laag dat ze de heraansluitingskosten niet kunnen betalen. SP stelde tijdens de commissievergadering welzijn vragen hierover aan wethouder Van Mourik.

SP-raadslid Farshad Bashir: “Mijn fractie is van mening dat leven zonder gas, elektra of water door financieĆ«le omstandigheden onmenselijk is en dat er iets hieraan gedaan moet worden. Volgens de NVVK zullen de komende tijd deze aantallen alleen maar toenemen. Mijn fractie is verbijsterd over de verwachtingen van NVVK.”

Bashir wilde weten hoeveel mensen afgesloten zijn van gas en elektra. “Ziet u mogelijkheden, en zo ja welke, om deze mensen te helpen om in de eerste plaats te voorkomen dat ze afgesloten worden en als ze afgesloten zijn de periode van afsluiten zo kort mogelijk te houden?”, vroeg Bashir.

Wethouder Van Mourik gaat nu de situatie in kaart brengen.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 23 maart 2006