SP wil geen zendmast van 122 meter

Zolang het niet vaststaat of de straling van de 122 meter hoge tv-zendmast wel of niet schadelijk is, kan de SP fractie niet instemmen met de plaatsing van de tv-mast. Voorkomen is beter dan genezen, dus het voorzorgsbeginsel willen wij in acht nemen. Daarnaast zal zodra de mast er eenmaal staat, het nagenoeg niet meer te voorkomen zijn dat er ook UMTS zenders in gehangen worden. Het college van Burgemeester en Wethouders wilde een tv-mast voor digitale tv toestaan om de concurrentie te bevorderen.

SP-raadslid Farshad Bashir: “Op de hoorzitting over de zendmast kwam zeer duidelijk naar voren dat de voor en tegenstanders elkaar volkomen tegen spraken.” Allebei gebruikten onderzoeksresultaten. Hugo Kroeze haalde alles uit de kast om aan te tonen dat het stralingseffect van de zenders geheel te verwaarlozen is. Daar stonden de twee andere deskundigen weer tegenover. “De SP wil dat de onderzoeken beter bekeken worden en dat de onderzoeken overnieuw gedaan worden zodat achterhaald kan worden welke factoren ervoor zorgen dat de onderzoeken elkaar tegenspreken.” aldus Bashir.

De mast zou een hoogte van 122 meter moeten krijgen. De mast zal dan van ver af te zien zijn. De SP is bang dat het een beeldbepalend symbool voor Leeuwarden wordt. En met zo’n lelijke mast als beeldbepalend symbool voor Leeuwarden kan niemand vrolijk worden. Als alternatief wees de SP naar kabel-tv of de satelliet-tv.

Het besluit over de plaatsing van de zendmast is uitgesteld, nu wordt onderzoek gedaan naar alternatieve locaties.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 25 april 2006

Einde afterparty’s in stadscentrum

LEEUWARDEN – Het is gedaan met de afterparty’s in de Leeuwarder binnenstad. De raad heeft de sluitingstijden gisteravond aangepast, waardoor feesten in de vroege ochtenduren onmogelijk worden. Kroegen en disco’s moeten ’s ochtends tussen zes en acht uur dicht. Afterparty’s zouden voor overlast en geweld zorgen.

Het besluit komt te vroeg, vindt PvdA’er Sjoerd Feitsma. ,,De sfeer in de binnenstad is verbeterd sinds de proef met het cameratoezicht.’’ De proef loopt sinds vorige maand. Daarom wil ook SP nu nog geen nieuwe sluitingstijden. Farshad Bashir: ,,De resultaten van de proef moeten niet beïnvloed worden door de wijziging van de sluitingstijden.’’ De raadsmeerderheid wil echter niet wachten.

Bron: Leeuwarder Courant, 25 april 2006

Frankrijk

Bonden hebben bewezen dat actie helpt.

De Franse wet die jongeren aan de willekeur van het bedrijfsleven onderwerpt, is van tafel. Na de verwerping van de Europese Grondwet hebben de Fransen een tweede succes geboekt. De bonden hebben in tegenstelling tot het Franse parlement wel naar de mensen in het land geluisterd. Ze hebben juist de strijd georganiseerd en hebben met succes miljoenen mensen op de been gekregen en gehouden.

De Franse bonden hebben bewezen dat actievoerders in staat zijn hun rechten te verdedigen. Polderen had niet veel geholpen, dat had ongetwijfeld voor verdeeldheid tussen de demonstranten gezorgd. Nu de Franse wet naar de prullenbak verwezen is, moeten de actievoerders uit de defensieve houding stappen. Het is tijd om het recht op te eisen om op 55-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Het geld hiervoor kan daar weggehaald worden waar de winsten de pan uitrijzen. Tegelijkertijd zal er ook minder werkloosheid zijn. De regering heeft genoeg sociale rechten afgepakt, nu is het tijd om sociale rechten op te eisen. Ook in Nederland.

Leeuwarden. Farshad Bashir.

Bron: Leeuwarder Courant, 18 april 2006

SP: kinderbeleid in Leeuwarden is slecht

Leeuwarden moet zich schamen voor zijn beleid voor kinderen, vindt de SP-fractie in de gemeenteraad. De partij wil dat burgemeester en wethouders binnen zes maanden met voorstellen komen om de kindvriendelijkheid in de gemeente te verbeteren.

Volgens een rapport van Unicef, Jantje Beton en het Verwey- Jonker Instituut van vorige maand behoort Leeuwarden tot de minst kindvriendelijke gemeentes van Nederland. SP-raadslid Farshad Bashir wil graag dat de stad wat voorstellen uit het stuk overneemt.

Bashir kwam eerder al met een voorstel om 3 procent van elke buurt voor speelruimte vrij te maken. In de gemeenteraad lijkt daar een meerderheid voor te vinden. Bashir: ,,In buurten als de Vrijheidswijk en Aldlân wordt dat lang niet gehaald.”

Daarnaast zou elke wijk een ouder-kindcentrum moeten krijgen. In zo’n centrum kunnen moeders uit een buurt elkaar ontmoeten en bijvoorbeeld cursussen volgen, terwijl er oppas voor de kinderen is.

Bron: Leeuwarder Courant, 14 april 2006

CPE: succes vraagt om meer

Het CPE, de wet om de jongeren aan de willekeur van het bedrijfsleven te onderwerpen, is van de tafel. Na de verwerping van de Europese Grondwet hebben de Fransen een tweede succes geboekt. De bonden hebben in tegenstelling tot het Franse parlement wel naar de mensen in het land geluisterd. Ze hebben juist de strijd georganiseerd en hebben met succes miljoenen mensen op de been gekregen en gehouden.

Hoewel de Franse regering hoopte dat de protesten in de loop van de tijd minder zouden worden, bleven de demonstranten doorgaan met het verdedigen van hun sociale verworvenheden. Pogingen om de demonstranten te criminaliseren strandden. Terwijl het geweld van een handjevol relschoppers uitgebreid in het zonnetje werd gezet, bleven miljoenen mensen doorgaan met hun protesten. Door zelf ordediensten op te stellen werden de relschoppers al snel uit de demonstraties gehouden. Door verbondenheid en solidariteit hebben de Fransen hun rechten verdedigd.

De Franse vakbonden hebben bewezen dat actievoerders nog altijd in staat zijn om hun rechten te verdedigen. Polderen had niet veel geholpen, dat had ongetwijfeld voor verdeeldheid tussen de demonstranten gezorgd en nu had er wellicht een afgezwakte CPE op de tafel gelegen. Nu de Franse wet naar de prullenbak verwezen is, zouden de actievoerders vanuit de defensieve houding moeten stappen. Het is tijd om het recht op te eisen om op 55 jarige leeftijd met pensioen te gaan. Het geld hierover kan daar weggehaald worden waar de winsten de pan uitrijzen. Tegelijkertijd zal ook minder werkloosheid zijn. De regering heeft genoeg sociale rechten afgepakt, nu is het tijd om sociale rechten op te eisen. Ook in Nederland.

Farshad Bashir

Bron: eurodusnie.nl, 11 april 2006

Hartverwarmend demonstratie tegen huurverhoging

Met naar schatting drieduizend demonstranten bood de Dam in Amsterdam vandaag 8 april een prettig-volle aanblik. Onder het motto ‘Houd huren betaalbaar’ protesteerden tal van maatschappelijke organisaties tegen de liberalisering die de huurders vogelvrij zal maken. Behalve huurdersorganisaties, vakbonden en studentenbonden was ook de SP sterk vertegenwoordigd. Ook SP Leeuwarden werd vertegenwoordigd, waaronder de bestuursleden, Erik Fassotte, Simon van der Meer en Farshad Bashir. Daarnaast gingen nog enkele anderen uit Leeuwarden naar de demonstratie.

De huidige huurders van de ruim 600.000 woningen die geliberaliseerd worden, verliezen na 2009 alle wettelijke bescherming tegen extreme huurprijzen en huurverhogingen. Er zullen kortingen op de huurtoeslag volgen. Huurders moeten een steeds groter deel van het inkomen aan de huur besteden en houden te weinig over om van te leven.

Hoewel er regen en wind voorspeld was scheen er een prettig lentezonnetje op de Dam. De mensen lieten aan de regering en meer speciaal aan minister Dekker weten tegen het vrij zweven van de huren te zijn. De weersverwachting had wat meer mogen meewerken.

Zaterdag 3 juni staan wij er gewoon weer!

Bron: leeuwarden.sp.nl, 8 april 2006