SP wil geen zendmast van 122 meter

Zolang het niet vaststaat of de straling van de 122 meter hoge tv-zendmast wel of niet schadelijk is, kan de SP fractie niet instemmen met de plaatsing van de tv-mast. Voorkomen is beter dan genezen, dus het voorzorgsbeginsel willen wij in acht nemen. Daarnaast zal zodra de mast er eenmaal staat, het nagenoeg niet meer te voorkomen zijn dat er ook UMTS zenders in gehangen worden. Het college van Burgemeester en Wethouders wilde een tv-mast voor digitale tv toestaan om de concurrentie te bevorderen.

SP-raadslid Farshad Bashir: “Op de hoorzitting over de zendmast kwam zeer duidelijk naar voren dat de voor en tegenstanders elkaar volkomen tegen spraken.” Allebei gebruikten onderzoeksresultaten. Hugo Kroeze haalde alles uit de kast om aan te tonen dat het stralingseffect van de zenders geheel te verwaarlozen is. Daar stonden de twee andere deskundigen weer tegenover. “De SP wil dat de onderzoeken beter bekeken worden en dat de onderzoeken overnieuw gedaan worden zodat achterhaald kan worden welke factoren ervoor zorgen dat de onderzoeken elkaar tegenspreken.” aldus Bashir.

De mast zou een hoogte van 122 meter moeten krijgen. De mast zal dan van ver af te zien zijn. De SP is bang dat het een beeldbepalend symbool voor Leeuwarden wordt. En met zo’n lelijke mast als beeldbepalend symbool voor Leeuwarden kan niemand vrolijk worden. Als alternatief wees de SP naar kabel-tv of de satelliet-tv.

Het besluit over de plaatsing van de zendmast is uitgesteld, nu wordt onderzoek gedaan naar alternatieve locaties.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 25 april 2006