Kritiek op krant voor Zaailand-referendum

LEEUWARDEN – Politieke tegenstanders van het Zaailand-plan vallen over het gemeentelijk referendumkrantje, dat vrijdag huis aan huis is verspreid in de gemeente Leeuwarden. Het is te subjectief en in het voordeel van de voorstanders, menen de SP en FNP. De gemeente is zich van geen kwaad bewust.

De gemeente moet neutrale informatie verschaffen en de inwoners oproepen om 24 mei naar de stembus te gaan. Dat gebeurt onder andere in het krantje. Een onafhankelijke referendumcommissie ziet gedurende de aanloop naar de volksraadpleging toe op de objectieve feitenweergave door de gemeente.

,,Dat is nu ook gebeurd’’, aldus gemeentewoordvoerder Jelmar Helmhout. ,,Voordat het krantje naar de drukker ging, heeft de commissie de inhoud bekeken. Ze vond die prima. Ze heeft er neutraliteit in gelezen.’’ De SP en de FNP zijn het daar niet mee eens. Farshad Bashir (SP) heeft het over ,,propaganda.’’ Hij en ook FNP’er Sybren Posthumus storen zich bovendien aan de ,,gemanipuleerde’’ afbeeldingen en de zes interviewtjes met Leeuwarders. Onder hen bevindt zich een tegenstander. Volgens de politici strookt dat niet met de werkelijkheid.

Helmhout benadrukt dat de gemeente door de interviewtjes bewust alle drie varianten voor het voetlicht brengt: de herinrichting met lange winkelwand en de variant zonder wand. ,,En ook de tegenstanders laten we aan het woord’’, aldus de woordvoerder. De gemeente gaat de reacties op het krantje doorspelen aan de referendumcommissie, aldus Helmhout.

De SP, FNP, NLP en ChristenUnie zijn zaterdag voor het eerst de boer op gegaan om actie te voeren. De vier oppositiepartijen hebben ook een strijdlied. Op de melodie van ,,Zeg niet nee-hehehee’’ van de Fouryo’s zingen de Martino’s ,,Stem maar nee.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 8 mei 2006