Strijd om plan Nieuw Zaailand komt op gang

Het referendum over het Nieuw Zaailand begint eindelijk te leven in Leeuwarden. De tegenstanders praten hun kelen droog en delen posters uit. De voorstanders blijven nog wat op de vlakte. Zij hangen foldertjes aan fietsen of verkopen T-shirts achter de V & D.

Door Gerrie Riemersma

LEEUWARDEN – Het stapeltje met ,,nee”-posters is al flink geslonken. SP-raadslid Farshad Bashir staat achter de stand bij de Waag op de Nieuwestad. Het winkelend publiek weet hem zaterdag te vinden. Voor- en tegenstanders van het prestigieuze project beginnen discussies met hem. Bashir is duidelijk: Nieuw Zaailand moet maar niet wezen. Het project is te duur en gaat ten koste van het mooie historisch stadsgezicht.

Om negen uur uur stond hij er zaterdagmorgen. ’s Middags is hij de tel kwijt van het aantal belangstellenden dat de stand met ballonnetjes heeft bezocht. Sommigen dachten dat hij en zijn medestrijders bij de dure auto’s achter hem hoorden. Maar nee, hij staat er voor het referendum. ,,O, politiek. En dan lopen ze weg.” Bashir grijnst. Niet iedereen heeft interesse voor het referendum. Dat leeft ogenschijnlijk nog niet erg in Leeuwarden. Van strijd is er nog weinig zichtbaar in de stad. ,,Vlak voor het referendum gaat het los. Net als bij de verkiezingen”, verwacht Bashir.

Toch heeft hij het de hele dag druk. ,,Voorstanders zijn eigenlijk nog emotioneler dan de tegenstanders”, weet Bashir. Even later staat een man voor de stand. In de ene hand heeft hij een softijsje en met de andere slaat hij op de folders van de SP. ,,Hier ben ik het helemaal mee eens”, roept de man. Hij krijgt een paar aanplakbiljetten en vertrekt.

Ook Aly van der Sloot haalt haar neus op voor Nieuw Zaailand. Er moet iets met het plein gebeuren, maar het nieuwe Fries Museum vindt ze een gruwel. ,,En er is al zoveel vernield in Leeuwarden.” En de kosten? Te duur. De tegenstanders krijgen bij de stands vooral de vraag waarom ze tegen zijn. Er is ook nog veel onduidelijkheid over het plan. Aarzelend naderen Hillie en Arjen Buwal- da de stand. De avond ervoor zaten ze tijdens een verjaardagsfeestje in een felle discussie over het project. ,,Maar we kwamen er niet uit. We zitten met veel vragen. Het is nu nog te moeilijk om onze stem te bepalen”, aldus Hillie Buwalda. Maar stemmen gaan ze wel, het echtpaar komt er speciaal voor terug van de camping.

De SP, de ChristenUnie, de FNP en de NLP voeren elke zaterdag actie, bij toerbeurt, in de winkelcentra Bilgaard en Nijland en in de binnenstad. Ze zijn zichtbaar, dit in tegenstelling tot de voorstanders.

Bij de achteruitgang van de V &D laten de voorstanders in de anonieme actiegroep de ‘Zaaimannen’ zich opnieuw gelden. Zorgden ze eerst voor een nep- zwerfkei bij de Oldehove, nu verkopen ze T-shirt met een ‘Z’ voor €2,95. De verkoopster turft. Twintig heeft ze verkocht. PAL/GroenLinks-voorman Piet van der Wal sluipt langs fietsen om de foldertjes met daarin een pleidooi voor het Zaailand zonder pleinwand aan de sturen te hangen.

De strijd om het Nieuw Zaailand komt op gang.

Bron: Leeuwarder Courant, 15 meil 2006