Modder gooien helpt Zaailanddebat niet

De argumenten van de SP tegen de plannen voor het Zaailand berusten niet op leugens, zoals oud-wethouder Hermien de Haan beweert.

FARSHAD BASHIR en AD VAN DE KOLK
SP-volksvertegenwoordigers

De argumenten van de SP om tegen Nieuw Zaailand te stemmen worden door de voorstanders en in het bijzonder de PvdA als leugens neergezet. Oud-PvdA-wethouder Hermien de Haan verwart in de LC van 16 mei de argumenten van de SP met leugens in verband met het ontbreken van valide argumenten aan haar kant.

De SP zou niet de mening van de voorstanders op haar internetpagina willen publiceren. De SP heeft haar website zelf betaald, als de voorstanders van Nieuw Zaailand iets willen schrijven, dan zijn ze vrij om een eigen website op te zetten. Om de SP van maoïsme te betichten, gaat echt te ver. Kenmerk van maoïsme is het stelselmatig ontkrachten van argumenten van de oppositie door tegenstanders af te schilderen als vijanden, manipulators en leugenaars die het volk misleiden.

Ook worden oude helden van de revolutie van de stal gehaald om hoog van de toren te blazen. Wat De Haan nu dus doet. Maakt haar dit tot een maoïst? In de door haar gevolgde optiek wel, het is echter schromelijk overdreven en nogal simpel en kortzichtig om zulke conclusies te trekken.

De voorstanders hebben kritiek op de bedragen die de SP noemt. Nieuw Zaailand kost de belastingbetaler minimaal 38,9 miljoen euro: 10,3 miljoen van het rijk, 10,5 miljoen van de provincie Fryslân en 18,1 miljoen van de gemeente Leeuwarden. Ook worden dit soort megaprojecten over het algemeen 20 procent duurder. Wat is hier de leugen van de SP?

Hoe men het ook wendt of keert, het legaat van Bonnema geeft het geheel een chantageachtig tintje. Het staat buiten kijf dat het democratische gehalte van Nieuw Zaailand door de invloed van het legaat op zijn minst ter discussie staat. Dat is geen leugen maar een mening.

De Haan beweert dat “er niet alleen maar luxe elite winkels” op het Zaailand komen. Impliciet geeft ze dus toe dat deze er wel degelijk komen. Ze geeft de SP dus gedeeltelijk gelijk. De SP liegt niet maar spreekt de waarheid. Waar is dan de demagogie?

Er is nu al veel leegstand en onverkoopbaarheid van winkelruimte in de te slopen boog van het huidige winkelcentrum Zaailand, plus nog veel andere leegstand van winkels in de binnenstad.

Dat gedwongen verhuizing van de bewoners gaat plaatsvinden is een feit. De bewoners moeten er maar genoegen mee nemen dat ze schadevergoeding krijgen, die in negen van de tien gevallen niet adequaat en zeker niet ruimhartig is. Een huis is meer dan een hoop stenen met een dak erop. Het is in veel gevallen meer dan iets wat men eventjes inruilt voor een ander huis.

Gedwongen verhuizingen zijn zeer ingrijpende gebeurtenissen in het privé-leven van mensen. Vooral als ze gedwongen worden door overheden. Het is een te rooskleurige en simpele voorstelling van zaken dat de inwoners blij zouden moeten zijn dat ze voorrang krijgen bij herhuisvesting op het Zaailand. Men moet dan nog een keer verhuizen. En dat terwijl men misschien weer net gewend is aan de nieuwe woonomgeving en daar waarschijnlijk ook in geïnvesteerd heeft.

Om evenementen en een markt op het plein te behouden is het belangrijk dat het plein niet kleiner wordt. Het Wilhelminaplein zal worden uitgebreid met de ernaast gelegen straat. Wat oppervlakte betreft wordt het plein inderdaad niet kleiner. Maar op de er nu bij aangesloten straat mogen geen marktkramen en dergelijke komen te staan, want deze moet vrij blijven voor politie- brandweer- en ambulanceverkeer. Netto wordt de ruimte op het Wilhelminaplein dus wel degelijk kleiner.

De opstelling van de voorstanders heeft een demotiverend en verwarrend effect op mensen die straks hun stem moeten uitbrengen. Laten we de discussie op basis van argumenten voeren zonder met modder te gooien.

Bron: Leeuwarder Courant, 18 mei 2006