Leden hebben nieuw bestuur gekozen

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 18 mei 2006 is er een nieuw bestuur gekozen voor de SP afdeling Leeuwarden. Aangezien er nu ook mensen vanuit het bestuur de gemeenteraad in zijn gegaan, moesten er wat posten binnen het bestuur herverdeeld worden.

In de eerste helft van de vergadering kwamen naast de activiteiten van de nieuwe fractie, de financiën aan de orde. Uit het financiëel jaarverslag, bleek dat de afdeling financiëel gezond is. Ook werd ingegaan op activiteiten van de SP’ers buiten de gemeente Leeuwarden. In gemeente Harlingen, Dantumadeel, Dongeradeel en in het Bildt zijn SP’ers bezig om een eigen afdeling op te zetten. Zeer snel zullen Dantumadeel en Dongeradeel (de Twa Dielen) een eigen SP afdeling worden. Al anderhalf jaar hebben deze gemeenten een eigen SP-ledenwerkgroep en sinds een half jaar heeft deze ledenwerkgroep de status afdeling in oprichting.

Met overgrote meerderheid stemde de Algemene Leden Vergadering donderdag in met de voordracht van het nieuwe bestuur. De nieuwe bestuursleden zijn geworden:

Voorzitter:
Arie Visser

Organisatiesecretaris:
Erik Fassotte

Algemeen bestuurslden:
Roland de Jong (penningmeester),
Farshad Bashir
Simon van der Meer
Jellie de Jong
Jacob van der Meer

Freerk Kalsbeek en Renée Reijenga namen afscheid van het bestuur. Freerk Kalsbeek gaat zich na jarenlange inzet voor de partij volledig richten op fractiewerk. Renée Reijenga blijft actief lid.

Wil je je ook gaan inzetten voor de afdeling? Meld je dan nu aan. Dan kunnen we samen bekijken waar je kwaliteiten liggen en hoe we die kunnen inzetten.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 19 mei 2006