Doe wat uw hart u ingeeft

Woensdag is de grote gehaktdag. Wordt het Nieuw Zaailandplan per referendum door de Leeuwarder bevolking door de gehaktmolen gehaald, of winnen de voorstanders? Als de voorstanders winnen, doet de opkomst er niet toe. Dan wordt het plan genaaid zoals het door de gemeenteraad geknipt is. Als de tegenstanders winnen, dan moeten er tenminste zo’n 22.000 stemmen zijn uitgebracht, anders is de uitslag ongeldig en gaat het plan ook gewoon door.

Bij de raadsverkiezingen op 7 maart hebben maar 12.000 kiezers op een van de partijen gestemd, die nu gezamenlijk front maken tegen het Nieuw Zaailandplan. Daar moeten dus nog 10.000 bij. Dat wordt een hele hijs, te meer omdat je er niet zeker van bent dat al die 12.000 tegenstemmers van maart woensdag opnieuw allemaal van de partij zullen zijn.

Mijn scepsis is deze week alleen nog maar toegenomen, nu voor- en tegenstanders elkaar met halve waarheden om de oren slaan. In haar Te Gast van dinsdag probeerde oud-PvdA-wethouder Hermien de Haan aan te tonen dat de SP het publiek misleidt. Donderdag beschuldigden de SP’ers Farshad Bashir en Ad van der Kolk De Haan van moddergooien. Wat schiet een lezer, die nog niet weet wat hij woensdag moet gaan stemmen, hiermee op?

Het spreekt vanzelf dat de SP preekt voor eigen parochie en niet gediend is van pro-Zaailandgeluiden. Hermien de Haan heeft natuurlijk niet helemaal ongelijk. Bijvoorbeeld als ze schrijft dat de gemeente al plannen voor een Nieuw Zaailand had, lang voordat er sprake was van een Bonnema- legaat. En dat het niet waar is dat alleen de Leeuwarders opdraaien voor de kosten van ,,dit veel te dure plan’’, zoals de SP beweert (voor de kostenverdeling zie de Zaailandpagina in de Sneon en Sneinbijlage).

De Haan mag dan met cijfers en feiten terecht de voorstelling van zaken die de SP geeft, weerleggen, zij stelt er slechts vooronderstellingen tegenover. Zo veronderstelt zij dat dankzij het Bonnemalegaat het Nieuw Zaailand mooier wordt dan het zonder het legaat zou zijn geworden. Maar het legaat is geen geschenk van €18 miljoen, waarmee de gemeente haar mooiste zin kan doen, het dringt de gemeente een Fries Museum op. Toen de legator nog leefde, was het Fries Museum op deze plek niet in beeld.

Voor Hermien de Haan staat het verder vast dat het nieuwe plan het plein ,,veel gezelliger’’ maakt. Ook dat is geen feit, maar een door hoop ingegeven aanname. Het plein had ook anderszins veel gezelliger kunnen zijn, gezelligheid is niet afhankelijk van een museum.

Kortom, voor een ja- of nee-stem kun je niet op feiten en cijfers afgaan, tal van subjectieve afwegingen spelen een rol. Vind je het ontwerp mooi of lelijk, vrees je met een lange pleinwand voor een smalle Ruiterskwartiersteeg of hoop je dat het Ruiterskwartier even breed wordt als de Sint Jacobsstraat? En vergeet je bij je stem voor het gemak maar even dat het Fries Museum nu in monumentale panden is gehuisvest waarvan de toekomstige bestemming nog onbekend is, of is de Turfmarkt met zijn Kanselarij en Eysingahuis je te dierbaar om deze aan het Zaailand op te offeren?

Het zijn vragen die in mijn geval de twijfel alleen maar vergroten in plaats dat ze woensdag tot het zwart-witte antwoord ja of nee leiden, om over het getob over de sub-vraag: bent u voor een korte of lange pleinwand maar te zwijgen. Ik blijf u dus een stemadvies schuldig, ga morgen nog even op het Zaailand en in De Bres kijken en doe dan wat uw hart u ingeeft. Maar ga wel stemmen.

Pieter de Groot

Bron: Leeuwarder Courant, Harje, 20 meil 2006