SP wil inzicht in binnenmilieu schoollokalen

Raadslid Farshad Bashir wil naar aanleiding van een uitzending van het actualiteitenprogramma TweeVandaag van burgemeester en wethouders weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van het binnenmilieu op Leeuwarder scholen. Dagelijks zijn er gemiddeld 2.000 leraren en 20.000 leerlingen in Nederland ziek als gevolg van het slechte binnenmilieu in de klas. Dat heeft ernstige gevolgen: volgens de GGD is het zeer aannemelijk dat kinderen astma oplopen als gevolg van het slechte leefmilieu in klaslokalen.

Maandag 15 mei zond het actualiteitenprogramma TweeVandaag een onderwerp uit over de kwaliteit van het binnenmilieu in schoollokalen. In opdracht van het ministerie van VROM onderzocht overheidsagentschap SenterNovem de kwaliteit van de lucht in klaslokalen en constateert dat bij tachtig procent van de scholen de gemiddelde CO2-waarde viermaal hoger ligt dan de minimale norm. De lucht in scholen is twee- tot driemaal zo slecht als die in kantoren of gevangenissen.

“Ik wil van het college weten in hoeveel Leeuwarder scholen het binnenmilieu onvoldoende is. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat zaken als binnenlucht, temperatuur, verlichting en akoestiek van invloed zijn op de gezondheid van leerlingen en hun schoolprestaties. De SP vindt schone, hele en veilige scholen belangrijk”, aldus Bashir.

Over de oplossing van het probleem zijn verschillende ideeën. SenterNovem en GGD pleiten voor betere ventilatie, ook een ruimer budget vanuit de overheid zou kunnen helpen. In 2005 is de GGD een project gestart, waarin verschillende manieren om het binnenmilieu te verbeteren worden onderzocht. Dit gebeurt in een school die zelf aangeeft problemen te hebben met de ventilatie. De verwachting is dat de ventilatie verbetert na het geven van adviezen, maar dat gedragsverandering alleen niet voldoende is. Waarschijnlijk zijn in veel gevallen andere ventilatievoorzieningen noodzakelijk.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 26 mei 2006