Demonstratie Stop Afbraak Sociale Huisvesting

Zaterdag 3 juni is door het actiecomité Stop Afbraak Sociale Huisvesting een demonstratie georganiseerd, vanaf de Dam naar het Museumplein in Amsterdam. De Landelijke demonstratie tegen het woonbeleid van minister Dekker trok vele honderden mensen. SP Leeuwarden werd vertegenwoordigd door Farshad Bashir en Simon van der Meer.

Er waren sprekers uit diverse wijken uit Nederland, die te maken hebben met het afbraakbeleid van minister Dekker. Op het programma stonden verder optredens van: de Latijns Amerikaanse band ‘Kamay’, de jongeren Salsaband ‘Fuego’ van de Amsterdamse muziekschool en de Rapgroep ‘Rotterdamse Rappers’. Een grote internationale actiesambaband liep mee met de demonstratie.

Het verzet tegen de afbraak bundelt en verbreedt zich. De succesvolle Landelijke Demonstratie ‘Houd de huren betaalbaar’ op 8 april 2006 op de Dam trok ook al veel mensen.

De demonstranten laten zich geen zand in de ogen strooien door Dekker, die beweert dat het allemaal wel meevalt. De demonstranten protesteren, omdat Dekker en het kabinet wonen veel duurder wil maken. Verhuurders krijgen de volle vrijheid willekeurig de hoogte van de huren te bepalen. Forse huurverhogingen en bezuinigingen op de huurtoeslag duperen een groot deel van de bevolking. Een nieuwe Landelijke Demonstratie was nodig, omdat de woningnood en het tekort aan betaalbare woonruimte groeit door de dreigende massale sloop in 56 wijken in Nederland. De massale verkoop van goede en betaalbare woningen vergroot de leegstand door onbetaalbare koopprijzen. De woningnood neemt hierdoor nog meer toe. Door loondaling, stijgende werkloosheid en de bijna 20 miljard bezuinigingen van dit kabinet neemt de behoefte aan goede en betaalbare huurwoningen alleen maar toe.

Door hard werken zijn de huizen gebouwd. De massale afbraak van goede en betaalbare woningen is diefstal van gemeenschappelijk woningbezit. Terwijl steeds meer bewoners de stijgende woonlasten nog maar nauwelijks kunnen opbrengen, krijgen de woningbedrijven, de projectontwikkelaars en de banken de volle vrijheid hun winsten nog verder te vergroten door hogere huren en koopprijzen.

Betalende huurders worden als stadsnomaden van de ene naar de andere kant gedreven. Na enige jaren krijgen ze opnieuw te horen, in het belang van de ‘stedelijke vernieuwing’, dat ze moeten vertrekken. Mensen worden hierdoor hun huizen en buurten uitgejaagd.

Wonen is een recht, stop de afbraak! Stop Dekker!

Bron: leeuwarden.sp.nl, 3 juni 2006