Afschaffen activeringspremie onjuist

De activeringspremie is vandaag door het college van B&W afgeschaft. De SP vindt dat de activeringspremie niet afgeschaft had moeten worden.

Het is niet terecht dat de activeringspremie afgeschaft is. De Wet Werk en Bijstand (WWB) is vooral gericht op volledige uitstroom naar werk. De activeringspremie heeft een positieve stimulering, een beloning. Werken loont met de activeringspremie. Wie gaat werken en blijft werken, krijgt namelijk een beloning in de vorm van eenmalige premie. Op deze manier draagt de premie bij aan arbeidsinschakeling en helpt de armoedeval tegen te gaan.

Volgens het college had de activeringspremie ‘meer een belonend karakter voor achteraf dan een stimulerend karakter vooraf’. SP raadslid Farshad Bashir: “Dat komt doordat het bestaan van de premie erg onbekend is. De gemeente heeft amper voorlichting gegeven over het bestaan van de premie. Als er meer voorlichting was gegeven, dan zou er ook ongetwijfeld een positieve prikkel uitgegaan zijn bij de activering.”

Volgens het college ‘vindt er in een aantal gevallen een ongewenste stapeling plaats van stimulerende maatregelen zoals inkomstenvrijlating i.g.v. deeltijdarbeid en vrijlatingregeling deeltijd van de Belastingdienst’. Een telefoontje met de Belastingdienst leert dat er nooit een vrijlatingregeling deeltijd heeft bestaan! Bashir: “De zogenoemde Toetredingskorting heeft wel bestaan. Maar hierbij werd een extra heffingskorting gegeven aan personen die weer (na langdurige werkloosheid) de arbeidsmarkt betraden. Deze regeling was er echter maar kort en is al lang weer afgeschaft. Met andere woorden, dit argument van het college is onzin.”

Vandaag is ook de premie voortzetting deeltijdarbeid afgeschaft. De hoogte van deze premie werd naar rato van het gewerkte aantal uren vastgesteld. Iemand dat bijvoorbeeld 20 uur per week werkt kon 20/36 deel van de activeringspremie aanvragen. Volgens het college ‘gaat hier niet een stimulerende werking van uit’ om door te stromen naar een voltijdbaan. De premie is juist veel lager dan wat men zou verdienen met een voltijdbaan. Bashir: “Iemand die meer wil verdienen, gaat echt wel een voltijdbaan aanvaarden. De conclusie van het college is dan ook onjuist.” De premie is voor de mensen die niet voltijd kunnen werken, zoals deels arbeidsongeschikten, een stimulering om te blijven werken. Werken moet lonen en mensen met een laag betaalde deeltijdbaan hebben vaak een inkomen onder uitkeringsniveau. “De premie is dan een stimulering om te blijven werken en helpt de armoedeval tegen te gaan,” aldus Bashir.

De activeringspremie was een positief middel om de mensen te stimuleren om aan het werk te gaan. Maar de activeringspremie is dus de nek omgedraaid. De SP is alles behalve gelukkig met afschaffen van de activeringspremie en wil dit punt op de agenda van commissie Welzijn hebben. De SP wil de activeringspremie behouden.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 6 juni 2006