Hondenbelasting mag geen melkkoe blijven

LEEUWARDEN – De Leeuwarder hondenbelasting zal in de toekomst waarschijnlijk geheel worden besteed aan dierenvoorzieningen en controle op hondenpoep. Nu gaat €140.000 van dit bedrag naar de grote pot van de gemeente. Een meerderheid in de raad vindt dit niet eerlijk, zo bleek gisteren op de politieke markt in het stadhuis.

,,De hondenbelasting mag geen melkkoe zijn’’, aldus raadslid Gerk Koopmans van de PvdA. Ook andere partijen zijn voor een geleidelijke overgang naar ‘doelbelasting’: het geld wordt straks alleen besteed aan honden. Eigenaren krijgen overigens geen lagere nota. CDA-wethouder Gerrit Krol verwacht namelijk veel extra kosten voor hondenpoepbakken en andere voorzieningen.

De politiek sprak over het onderwerp op initiatief van actiegroep De Gebeten Hond. Die wil de uitlaatstroken afschaffen, zodat voor iedere eigenaar duidelijk is dat hij de uitwerpselen moet opruimen. Verder vraagt de actiegroep om meer hondenpoepbakken en extra losloopterreinen.

Daar is de raad nog zeer voorzichtig mee, aangezien het hondenpoepprobleem in veel wijken nog zeer groot is. Gea Dames van het CDA: ,,Ik krijg nog regelmatig kinderen thuis met poep onder de schoenen. En bij het eendjes voeren zie je dat honden de eenden wegjagen.’’

Zij zegt vaak asociale reacties te krijgen van hondeneigenaren, wanneer ze op hun gedrag worden aangesproken. CDA-wethouder Gerrit Krol: ,,Kindercircus Saranti kon laatst niet optreden in het Rengerspark door de stank van hondenpoep.’’

De FNP en ChristenUnie zijn eveneens kritisch over de eigenaren. Eventuele veranderingen komen er pas nadat in november enkele wijkexperimenten zijn geevalueerd. De raad staat achter strenge controles, zoals bij de Groene Ster. Dames: ,,In New York zie je nergens meer hondenpoep, dankzij de boetes van 500 dollar.’’

Suzanne Zaal van De Gebeten Hond heeft geen moeite met hoge bekeuringen: ,,Maar er moeten ook voorzieningen komen voor de honden zelf.’’ Farshad Bashir van de SP stelde voor om honden twee keer per dag op vastgestelde tijden toe te laten tot parken.

Bron: Leeuwarder Courant, 8 juni 2006