Onvoldoende draagvlak voor burgerinitiatief hondenbeleid

Suzanne Zaal bepleitte tijdens de politieke markt namens Actiegroep ‘De gebeten hond’ een hondvriendelijker beleid. Zij kon niet alle raadsleden overtuigen van haar plannen. De raad wacht liever de proefprojecten af die momenteel gaande zijn in een aantal Leeuwarder woonwijken, voordat het hondenbeleid wordt aangepast.

Actiegroep ‘De gebeten hond’ maakt zich sterk om het imago van honden te verbeteren. ‘De gebeten hond’ wil meer losloopgebieden voor honden en venstertijden instellen waarbinnen honden in parken mogen loslopen. De poepstroken kunnen afgeschaft worden als hondenbezitters verplicht worden om de poep van hond op te ruimen. Er moeten dan wel meer afvalbakken komen. De hondenbelasting moet een doelbelasting worden en niet zoals nu gedeeltelijk naar de algemene middelen gaan.
De coalitiepartijen hebben in het collegeprogramma deze laatste wens al opgenomen. Het college krijgt hiervoor vier jaar de tijd. Aan het eind van de bestuursperiode moet al het geld van de hondenbelasting besteed worden aan hondenbeleid.

Maar weinig raadsleden zien heil in de ideeën om parken op gezette tijden op te stellen voor loslopende honden. Gea Dames van het CDA is niet voor het gedogen van honden in parken ‘zolang hondenbezitters hun gedrag niet beteren.’ PvdA raadslid Gerk Koopmans stelt dat er niks mis is met het imago van honden, ‘maar hondeneigenaren zijn verantwoordelijk.’
Farshad Bashir van de SP vindt dat de gemeente een mentaliteitsverandering bij hondenbezitters moeten bewerkstelligen door intensievere voorlichting. Ook FNPer Sybren Posthumus wil het opruimen van hondenpoep meer stimuleren. Volgens Douwe Kiestra van de VVD is met name de handhaving belangrijk.
‘Een beter beleid begint bij de opvoeders van de hond,’ aldus Arco van Daalen van de ChristenUnie. Hij vindt het belangrijk dat de gemeente faciliteert met voldoende afvalbakken.
Gerben Hoogterp (Pal GroenLinks) wees erop dat dé hondenbezitter niet bestaat. ‘Vanuit dat perspectief moet je het initiatief van de actiegroep positief benaderen’. Ook John Stoelinga (NLP) ziet wel wat in het gedogen van loslopende honden op gezette tijden.

Bron: leeuwarden.nl, 08 juni 2006