Leertijd raadsleden voorbij

Nieuwkomers in gemeenteraden na honderd dagen goed op dreef

Heerenveen – De nieuwkomers in de Friese gemeenteraden hebben hun eerste honderd dagen erop zitten. Het enthousiasme is groot, ook al kost het raadswerk in sommige gevallen behoorlijk veel tijd. Ook het politieke spelletje is soms nog even wennen, blijkt uit een rondgang langs enkele nieuwe raadsleden.

Het werk als gemeenteraadslid kost veel tijd. Die conclusie trekken eigenlijk alle nieuwe raadsleden die het Friesch Dagblad honderd dagen na de verkiezingen van 7 maart sprak. ,,Er staat vijftien tot twintig uur voor. Maar ik maak de drie dagen die ik ervoor heb – zeg maar 24 uur per week – zo vol”, zegt Tryntsje Dijkstra, fractieleider van de ChristenUnie in Heerenveen.

Dijkstra combineert het lidmaatschap van de raad met vrijwilligerswerk voor de kerk en voor de school van haar twee kinderen van vijf en acht jaar. ,,Het moet ook bij die drie dagen blijven. Anders kom ik echt in de knel.”

Dijkstra is enthousiast over haar werk als nieuw raadslid en fractieleidster, maar vindt wel dat ze nu keuzes moet maken. ,,Zowel in mijn raadswerk, als in mijn werk als vrijwilliger. Voor de kerk begeleid ik jongeren. Dat bouw ik nu wat af. Zomaar ophouden wilde ik niet.”

Twintig uur
CDA-raadslid Arend Hoekstra (28) uit Burgum komt gemiddeld ook wel aan twintig uur per week. ,,Dat gaat ten koste van mijn vrije tijd. Maar dat is geen belasting, want ik heb er plezier in.” Hoekstra is vanwege het raadswerk in Tytsjerksteradiel een dag minder gaan werken.

Het jongste raadslid van Fryslân is Farshad Bashir (18) uit Leeuwarden. Hij combineerde de afgelopen maanden het studeren voor zijn VWO-examen met het werk als SP-raadslid. ,,Dat was goed te doen. Het kost me vier uur per dag, maar daar heb ik niet echt dingen voor gelaten. Gisteren heb ik gehoord dat ik geslaagd ben, dus nu heb ik helemaal tijd genoeg.”

Nu de eerste honderd dagen erop zitten, voelen de nieuwkomers zich vrij zeker in hun rol als raadslid. De vergaderprocedures zijn duidelijk, maar het politieke gevoel moeten ze nog in de vingers krijgen.

,,Het spel tussen de fracties is even wennen”, zegt Hoekstra. ,,Die ongeschreven regels heb je niet na honderd dagen onder de knie, dat duurt denk ik wel een raadsperiode.”

Voorstel afgepakt
Dijkstra en Bashir hebben dezelfde ervaring. ,,Laatst wilde ik een voorstel met de PvdA voorbereiden. Ze haakten af, maar kwamen later zelfstandig met hetzelfde idee. Dat had niet zo gemoeten”, zegt Bashir.

Over de begeleiding hebben de nieuwe raadsleden niets te klagen. ,,Er is eerder een overschot aan cursussen dan een tekort”, stelt Hoekstra vast. Hij zit met drie andere nieuwelingen in een fractie van zeven. ,,We krijgen steun van de mensen die al langer in de raad zitten.” Hoekstra kan zich in de brede fractie op een specialisme richten: ruimtelijke ordening en milieu.

Bashir heeft als lid van een driemansfractie minder specialismen. ,,Wat ik heel belangrijk vind is om alles begrijpelijk te houden voor het publiek. Niet meepraten in de ambtelijke taal. Dat is best moeilijk, want bijna iedereen doet dat.”

Dijkstra doet als fractieleidster de meeste dossiers. ,,Ik wil me er vooral voor inzetten dat mensen meer oog voor elkaar krijgen. Als gemeente vragen we mensen om eigen ideeën, maar die moeten we dan ook oppikken.” Dijkstra is zich ervan bewust dat de ChristenUnie met die inzet geen meetbare resultaten boekt. ,,Het is niet zo zichtbaar, maar wel heel belangrijk.”

Bron: Friesch Dagblad, 17 juni 2006