Zorgen SP over positie sociale werkvoorziening

De SP maakt zich zorgen over de financiële positie van Caparis NV., de sociale werkvoorziening. Volgens de SP moet de gemeente Leeuwarden de bijdrage voor de komende jaren blijven beschikbaar stellen. De sociale werkvoorziening moet exclusief blijven bestaan als werkplek voor mensen met een handicap. De SP is voor dat mensen begeleid gaan werken. Maar alleen op basis van vrijwilligheid en zonder enige dwang.

Ook maakt de SP zich enorme zorgen over de lange wachtlijsten. In de rapportage voor het eerste kwartaal wordt melding gemaakt van een wachttijd van 36 maanden. SP-raadslid Farshad Bashir: “36 maanden, dat is heel veel. Mensen met beperkingen kunnen vaak moeilijk buiten het huis komen, het werk is vaak de enige plaatst voor sociale contacten. 36 maanden thuis en amper sociale contacten, dan kun je niet maken.”

De SP zou het jammer vinden als bijvoorbeeld Heerenveen of Smallingerland uit de Gemeenschappelijke Regeling voor sociale werkvoorziening treden. De SP is juist voorstander van om samen met alle Friese gemeenten samen te werken binnen één Gemeenschappelijke Regeling voor sociale werkvoorziening.

Door de financiële positie van de sociale werkvoorziening acht de SP het op zijn plaats dat de beloningen van directeur en andere hooggeplaatste mensen onder de loep worden genomen.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 19 juni 2006