Pleidooi voor generaal pardon asielzoekers

Het parlement moet met spoed een specifieke pardonregeling treffen voor de ruim 26.000 asielzoekers die onder de oude Vreemdelingwet vallen en zich nu nog in Nederland bevinden. Op initiatief van de SP zal de raad dit kenbaar maken aan Provinciale Staten en de Tweede Kamer.

‘Leeuwarden moet meehelpen om de regering te overtuigen van een generaal pardon,’ betoogde initiatiefnemer Farshad Bashir van de SP. ‘Het gaat hier om mensen die 5 tot 15 jaar in Nederland verblijven en al grotendeels zijn geïntegreerd.’ Hij werd in zijn pleidooi ondersteund door een stil protest van spandoeken vanaf de publieke tribune.

Alleen de VVD fractie ondersteunt het voorstel niet. De partij heeft vertrouwen in de verantwoordelijk minister. ‘De kwestie heeft haar volle aandacht. Vorige week zijn er op rijksniveau nieuwe afspraken gemaakt,’ aldus fractiewoordvoerder Tom van Mourik.

Bron: leeuwarden.nl, 27 juni 2006