Huisbezoeken wellicht in strijd met de wet

Het digitale tijdschrift Ravage berichtte 5 en 6 juni jl. over huisbezoeken. Uit gespreksverslagen van klachten blijkt dat de cliënten van de sociale dienst vaak geen idee hebben dat ze toestemming moeten geven voor een huisbezoek! Daarnaast wordt beweerd dat een aantal van de gehanteerde methoden in strijd zijn met de wet dan wel op zeer gespannen voet daarmee staan. Aanleiding voor de SP dus om raadsvragen te stellen.

De SP wil een uitgebreide toelichting over wat voor opsporingsmethoden in Leeuwarden gebruikt worden om fraude door uitkeringsgerechtigden op te sporen. SP-raadslid Farshad Bashir: “De SP is geen voorstander van huisbezoeken. Volgens de SP moeten we alternatieve manieren gebruiken om fraude te bestrijden.” Ook wil de SP weten of er onderscheid gemaakt wordt tussen een huisbezoek waarbij de ambtenaar zich gedraagt als een bezoeker en een huiszoeking waarbij er concrete aanwijzingen van fraude zijn. Bashir: “Dit moet dan ook aan de uitkeringsgerechtigde duidelijk gemaakt worden.”

De SP wil weten welke bevoegdheden een ambtenaar heeft bij een huisbezoek en welke procedurele waarborgen zijn er om te voorkomen dat een ambtenaar deze bevoegdheden te buiten gaat. De beslissing om een huisbezoek te doen wordt nu vrij ‘laag’ in de organisatie genomen. Bashir: “Het is beter om de controle pas uit te voeren na overleg en toestemming van de wethouder.”

Het is veel beter om toestemming om het huis te betreden op de stoep eerst schriftelijk vast te leggen, dus eerst uitleggen waarvoor de controle is en dat het mogelijk is het huisbezoeken en/of huiszoekingen te weigeren, en dan pas de mensen laten tekenen voor toestemming. Ook moet er volgens de SP bij huisbezoeken aan cliënten een folder gegeven waarin duidelijk staat wat de implicaties van het geconstateerde tijdens het huisbezoeken is en dat er een mogelijkheid is tot het indienen van een klacht en dat er een bezwaar gemaakt kan worden tegen de uiteindelijke beslissing van de sociale dienst.

De SP wil dat er plannen ontwikkeld worden voor de verbetering van de positie van de meest kwetsbare groepen bijstandsgerechtigden, zoals chronisch zieken en mensen met psychische problemen, die het meest in de knel kunnen raken door de huisbezoeken.

In Leeuwarden is ook de sociale recherche actief. Deze rechercheurs bellen aan bij de buren van de uitkeringsgerechtigden. Ze vertellen meestal dat de buren een uitkering hebben en stellen vragen over de woonsituatie en het werk van de buren. Volgens ons is het maar de vraag of dit geoorloofd is en een wettelijke grondslag heeft. De SP heeft ook opheldering hierover gevraagd. “Zonder dat de uitkeringsgerechtigden het weten wordt namelijk aan hun buren verteld dat ze een uitkering hebben.” aldus Bashir.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 3 juli 2006