Pardon

Mensen niet kapot maken.

‘Gemeente op de bres asielzoekers’. Dit bericht (LC 27 juni) maakte me bijna blij. Achter het getal 26.000 gaat heel veel verdriet, spanning, emotie en eindeloze onzekerheid schuil. Als vrijwilligster van een instantie heb ik wekelijks te maken met een van deze mensen.

Een vrouw met drie jonge kinderen, die nu zonder haar man terug moet naar haar land. Geen opleiding gehad en geen werkervaring, want werken mag hier niet. De heer Bashir zegt terecht dat we deze mensen niet onnodig kapot moeten maken. Ik zou dan ook graag zien dat er voor deze mensen een generaal pardon komt. Want hoe we het wenden of keren: als we niet in staat zijn binnen bijvoorbeeld drie jaar uitsluitsel te geven of iemand mag blijven, dan doen we met z’n allen iets flink fout.

J. Bosgra, Leeuwarden

Bron: Leeuwarder Courant, 6 juli 2006