Initiatiefvoorstel Friese taal in schriftelijk verkeer

De FNP heeft een initiatiefvoorstel ingediend over de Friese taal in schriftelijk verkeer van gemeente Leeuwarden. Hierin wordt uitgegaan van ‘tweetaligheid’. Bij tweetaligheid is steeds de keuze welke taal gebruikt wordt: Nederlands, Fries of beide. Iedereen die een brief naar de gemeente stuurt en ervoor heeft gekozen daarin de Friese taal te gebruiken, krijgt ook een schriftelijke reactie in het Fries. De SP steunt het voorstel.

De SP hecht veel waarde aan de Friese taal. Het Fries is de officiële tweede taal van Nederland en dat is niet voor niets. De Friese taal is verbonden met de identiteit en cultuur van de inwoners van Friesland en dus ook Leeuwarden. De SP is van mening dat het beleid erop gericht moet zijn om deze identiteit te bewaren en te garanderen.

SP-raadslid Farshad Bashir: “We kunnen daarom ook van harte instemmen met het initiatiefvoorstel van de FNP, om de Leeuwarders de mogelijkheid te geven om in de taal van hun keuze antwoord te krijgen op hun brieven.” In het mondeling contact tussen Leeuwarders en gemeente zal – met het aannemen van dit voorstel van FNP – niets veranderen: Fries spreken wordt aangemoedigd, het is mogelijk de gemeente in het Fries te benaderen en de medewerkers van de gemeente beheersen de taal passief.

De SP is verder van mening dat wanneer mensen op vrijwillige basis de Friese taal willen leren, gemeente Leeuwarden daarvoor ook de voorwaarden moet creëren, zodat iedereen die het wil, Fries kan leren. “Ook mensen die weinig middelen hebben,” aldus Bashir.

De Friese taal is een verplicht vak op de basisscholen in Leeuwarden. De SP vindt het ook belangrijk dat hiernaast ook aspecten als de Friese geschiedenis en cultuur betrokken worden.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 12 juli 2006