SP-raadslid klaagt partijgenoot aan

groningen – Het Leeuwarder SP-raadslid Farshad Bashir sleept onder meer de gemeente Groningen voor de rechter. Hij wil dat de gemeente stopt met onaangekondigde huisbezoeken aan bijstandsgerechtigden. De verantwoordelijk wethouder in Groningen is de partijgenoot van Bashir, SP-er Peter Verschuren.

Bron: Dagblad van het Noorden, 26 augustus 2006

Proces tegen snuffelen in huis

SP’er sleept Stad voor rechter om huisbezoeken sociale dienstDoor Bram Hulzebos

groningen – Het Leeuwarder SP-raadslid Farshad Bashir sleept Groningen en twintig andere gemeenten voor de rechter. Hij wil dat de gemeenten stoppen met onaangekondigde huisbezoeken aan bijstandsgerechtigden. Hij spant het geding aan, samen met uitkeringsgerechtigden, onder wie een aantal uit de stad Groningen.

Advocaat Peter Kuijper legt uit: “De gemeenten krijgen van tevoren een bedrag waaruit ze de bijstandsuitkeringen moeten betalen. Komen ze te kort, dan moeten ze dat zelf oplossen, houden ze over, dan mogen ze zelf weten hoe ze het overschot besteden. De gemeente heeft dus een financieel belang bij het stopzetten van uitkeringen.” En dat leidt tot onverkwikkelijke toestanden, aldus Kuijper.

Onlangs publiceerde de Nationale Ombudsman al een vernietigend rapport over de onaangekondigde huisbezoeken in Amsterdam. Maar in Groningen zou het niet veel beter zijn, aldus Kuijper. “Als je een bezoek weigert loop je grote kans je uitkering te verliezen. Er worden huisbezoeken afgelegd zonder dat er een vermoeden van fraude is.” Fraude kan strafrechtelijke gevolgen hebben. “Het is dan heel raar dat de bevindingen van de sociale dienst-medewerkers zonder meer gebruikt worden in een proces”, zegt Kuijper. “Terwijl zij geen opsporingsambtenaren zijn.”

Verantwoordelijk voor de onaangekondigde huisbezoeken in Groningen, is wethouder Peter Verschuren van de SP. De precieze juridische details kent hij niet. “Dat zijn dingen die de rechter maar moet toetsen.” Verschuren vindt de onaangekondigde huisbezoeken ‘een paardenmiddel dat je in een aantal gevallen wel moet toepassen’. In Groningen kregen bijna 900 bijstandsgerechtigden een aangekondigd huisbezoek. “Het huisbezoek is standaard voor iedereen die een uitkering krijgt”, aldus Verschuren.

Tot nu toe werden er in 2006 37 uitkeringen niet toegekend naar aanleiding van een huisbezoek.

fraude in de stad
In 2005 zijn er in de stad Groningen 202 fraudeurs betrapt. Al met al werd er voor een bedrag van ruim 3 miljoen euro gefraudeerd. Iets meer dan 1 miljoen daarvan is teruggevorderd. In 2005 kreeg de gemeente Groningen ruim 117 miljoen euro om aan bijstandsuitkeringen te besteden. Daarvan hield de stad bijna 4 miljoen over. Van de ruim 50 miljoen bestemd voor reïntegratieprojecten, bleef 6.7 miljoen over. Op dit moment telt de stad 9526 bijstandsgerechtigden. Dat blijkt uit de site www.gemeenteloket.szw.nl/kernkaart van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: Dagblad van het Noorden, 26 augustus 2006

SP loopt warm voor verkiezingscampagne

Juli en augustus zijn normaal gesproken vakantiemaanden waarin mensen toekomen aan zaken waar de rest van het jaar geen tijd voor is, maar de SP was bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingscampagne. Er is inmiddels een campagneteam gevormd.

De afgelopen jaren zagen we met schaamrood op de kaken hoe de voedselbanken overal in Nederland opkomen terwijl aan de andere kant het aantal ‘top’ambtenaren en managers met megasalarissen bleef stijgen. Onze regering probeerde er – gelukkig tevergeefs – een foute Europese grondwet door te drukken. Het steunde bovendien een verkeerde oorlog in Irak die op valse gronden werd gevoerd en meer problemen heeft opgeleverd, dan opgelost. Bevolkingsgroepen in Nederland kwamen niet dichter bij elkaar, maar juist verder van elkaar af te staan door toenemende angst en wantrouwen. Het ‘wij’ en ‘zij’-denken is toegenomen. In het onderwijs en de zorg is de rol van de commercie steeds belangrijker gemaakt, ten kosten van de kwaliteit. Er werd helaas meer afgebroken, dan opgebouwd. Het vertrouwen in de politiek kwam logischerwijs op een historisch dieptepunt. De kloof tussen burgers en politiek is alleen maar groter geworden.

In de peilingen staan we al een jaar rond de vijftien zetels en onze lijstaanvoerder scoort sinds jaar en dag erg goed als het om betrouwbaarheid gaat. Onze partij heeft de potentie om bij de verkiezingen een forse stap vooruit te maken en uit te groeien tot een politieke formatie van gewicht. Daarmee ontstaat een nieuwe situatie waarin we niet langer op voorhand voorbestemd zijn voor de oppositie, maar betrokkenheid mogen eisen bij onderhandelingen over een nieuw te vormen regering. Dat is nodig om serieus te zoeken naar mogelijkheden om in Nederland een nieuwe weg in te slaan. Kleinere inkomensverschillen, een efficiënte publieke sector en het samenleven van oude en nieuwe Nederlanders. Een iets socialer en vriendelijker Nederland waar we trots op kunnen zijn.

Mede dankzij het activistische karakter van onze partij zijn we in staat om al vast warm te lopen voor de verkiezingscampagne. Begin juli hadden we een radio- en tv-spot en de verkiezingsaffiche NU SP. Op tal van plaatsen in Leeuwarden zullen de nieuwe affiches straks hangen, geplakt door de activisten van onze partij. Ook worden er al vast vijfduizend ledenwerffolders rondgebracht. Om een beetje warm te lopen voor straks als onze campagne echt start. Dan zullen namelijk de activisten van de SP meer dan 50.000 (!) folders rondbrengen.

De verkiezingscampagne wordt geleid door het V(ictory)-team. Campagneleider is Erik Fassotte. Fassotte is de organisatiesecretaris van de SP-afdeling Leeuwarden. In het V-team zitten verder volkshuisvestingsspecialist Simon van der Meer, ondernemer Annette Panhuis en gemeenteraadslid Farshad Bashir.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 26 augustus 2006

Raadslid klaagt Leeuwarden aan

Leeuwarden – Gemeenteraadslid F. Bashir (SP) daagt de gemeente Leeuwarden voor het gerecht. Leeuwarden doet volgens hem aan onwettige huisbezoeken en pleegt daarmee inbreuk op de privacy van uitkeringsgerechtigden.

De SP’er doet mee aan een actie van advocaat P. Kuijper. Die wil via een rechtzaak tegen zoveel mogelijk instanties die aan huisbezoeken doen, nieuwe wetgeving over het onderwerp afdwingen. Met de huisbezoeken willen ambtenaren vaststellen of er geen uitkeringsfraude wordt gepleegd. Alleen uitkeringsgerechtigden – mensen die huiszoeking boven het hoofd hangt – kunnen een rechtzaak aanspannen. Bashir doet dat tegen Leeuwarden. Hij krijgt geen uitkering, maar noemt zich ‘potentieel belanghebbende’. “Als burger zou ik een uitkering kunnen krijgen en dan kan ik huisbezoek krijgen.” De gemeente is verbaasd over de zaak. Die zegt de bezoeken juist zorgvuldig aan te pakken.

Bron: Friesch Dagblad, 23 augustus 2006

Rechtszaak huisbezoek verbaast wethouder

LEEUWARDEN – De Leeuwarder wethouder Marco Florijn (PvdA) verbaast zich erover dat zijn gemeente voor de rechter wordt gedaagd vanwege onaangekondigde huisbezoeken bij bijstandsgerechtigden. Een groep activisten, onder wie het SP-raadslid Farshad Bashir, vindt dat Leeuwarden en twintig andere gemeenten daarmee de privacy van bewoners schenden. ,,Maar Leeuwarden is hierin juist ontzettend zorgvuldig’’, aldus Florijn.

Volgens hem onderscheidt de handelwijze van Leeuwarden zich sterk van die in Amsterdam, waar de actievoerders hun toorn voornamelijk op hebben gericht. ,,In Amsterdam gaan ze willekeurig bij bijstandsgerechtigden op bezoek. Bij ons gebeurt dat vooral bij vastgestelde risicogroepen.’’

Daartoe moeten met name kamerbewoners en dak- en thuislozen worden gerekend. Alleen als er zware verdenkingen van bijstandfraude zijn, zet Leeuwarden de sociale recherche in. Daar komt volgens Florijn bij dat Amsterdam bij de bezoeken en huiszoekingen ,,nogal grof’’ te werk gaat. ,,Zaken als het controleren van wasgoed zijn in Leeuwarden absoluut niet aan de orde.’’

Gemeenten werken de onaangekondigde bezoeken meestal af om uit te zoeken of bijstandsgerechtigden wellicht inwonen bij een persoon met een inkomen. In Leeuwarden gebeurt dat jaarlijks zo’n driehonderd keer. Sociale rechercheurs moeten zich aan de deur altijd legitimeren en de reden van hun bezoek melden. Dan nog zijn mensen niet verplicht hen binnen te laten.

Leeuwarden stelde zijn bezoekbeleid in 2000 op, samen met Tilburg en Apeldoorn. Vanaf 2002 is daaraan niet meer gesleuteld. Het frappeert Florijn dat er nu ophef over is ontstaan. ,,Het loopt goed. We hebben er nooit eerder klachten over gehad. Ik had er liever met Bashir in de gemeenteraad over gesproken, dan dat het meteen naar de rechter gaat.’’

Bron: Leeuwarder Courant, 22 augustus 2006

‘Stop plotse thuiscontrole bij uitkering’

LEEUWARDEN – Leeuwarden en twintig andere gemeenten moeten stoppen met onaangekondigde huisbezoeken bij bijstandsgerechtigden. Dit eist SP-raadslid Farshad Bashir samen met tientallen anderen bij de rechtbank in Den Haag. Zij vinden dat de persoonlijke levenssfeer onnodig wordt aangetast door de bezoeken.

,,In Leeuwarden valt het nog mee, maar in steeds meer plaatsen belt de gemeente onaangekondigd aan bij mensen met een uitkering’’, zegt Bashir. ,,Ze voelen zich dan wel verplicht de controleurs binnen te laten, uit angst dat ze hun uitkering anders sowieso kwijtraken.’’

,,We kennen verhalen waarbij dan de tandenborstels worden geteld en het wasgoed wordt gecontroleerd.’’ De controles zijn meestal bedoeld om stiekeme samenwoners te ontmaskeren.

De SP heeft de kwestie al eens aan de orde gesteld in Leeuwarden. Volgens burgemeester en wethouders worden per jaar zo’n tweehonderd huisbezoeken afgelegd. De gemeente gaat vaak langs bij mensen vlak nadat er een gesprek met hen op het stadskantoor is gevoerd.

Huisbezoeken vinden vooral plaats bij kamerbewoners, thuislozen en andere mensen met een verhoogd risico op fraude. Huiszoekingen worden alleen gedaan door de sociale recherche.

Landelijk hebben vele getroffenen en activisten elkaar nu gevonden. Hun verzet wordt geleid door advocaat Robert Kuijper, die ook actie voert tegen huisbezoeken bij AOW’ers.

De zitting is op 15 september. De eisers baseren zich op de Nederlandse en Europese grondwet, waarin de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is vastgelegd.

Bron: Leeuwarder Courant, 21 augustus 2006

Inlichtingenbureau: repressie of armoedebestrijding

Gemeenten kunnen een lijst van het Inlichtingenbureau krijgen van bijstandsgerechtigden die geen huur- of zorgtoeslag ontvangen. Zij kunnen deze mensen actief benaderen om gebruik te maken van de voorzieningen waar ze recht op hebben. Doen? Of legitimeer je zo een repressieve instelling?

Het Inlichtingenbureau vervult vooral een rol bij het verzamelen en doorgeven van signalen over fraude. Daarnaast biedt de instelling sinds kort ook informatie die gemeenten kunnen gebruiken om voorzieningen gericht onder de aandacht te brengen bij mensen die er misschien recht op hebben.

Op de discussielijst van de Bijstandsbond is een discussie ontstaan over de vraag of gemeenten hier gebruik van moeten maken. “Doen of niet doen?”, zo werpt het gemeenteraadslid uit Leeuwarden Farshad Bashir (SP) op.

Sander ziet er weinig in: “Dat inlichtingenbureau is uiteindelijk gewoon een uiterst repressieve instelling die op een nare manier in het prive-leven van allerlei mensen zit te wroeten […] De toenemende controle en repressie en het gesnuffel worden verkocht onder het mom van ‘armoedebestrijding’.”

Hij legt een verband met de controlerende huisbezoeken, die ook werden gepresenteerd als middel om armoede te bestrijden. “Dat is natuurlijk allemaal flauwekul. Uiteindelijk kwamen ze, ik geloof na de moord op Van Gogh, zelfs nog met het verhaal dat bij die huisbezoeken ook zogenaamde ‘radicalisering’ kon worden gesignaleerd”.

Bashir denkt dat het Inlichtingenbureau juist een alternatief kan vormen voor de huisbezoeken: “Ze koppelen gegevens om fraude te bestrijden, op zich veel beter dan huisbezoeken waar iedereen slachtoffer van wordt”. Overigens heeft de gemeente de lijst van het Inlichtingenbureau inmiddels ontvangen. “Waarom zou je de lijst niet gebruiken, je wil toch armoede bestrijden?”

Sander vindt het een dilemma: “de kans is groot dat het ministerie het feit dat je er gebruik van maakt zal aanvoeren om aan te totnen dat dat Inlichtingenbureau een belangrijke rol speelt bij armoedebestrijding, terwijl het in eerste instantie gewoon een repressieve functie heeft”.

Bron: website FNV Lokaal, 15 augustus 2006