Inlichtingenbureau: repressie of armoedebestrijding

Gemeenten kunnen een lijst van het Inlichtingenbureau krijgen van bijstandsgerechtigden die geen huur- of zorgtoeslag ontvangen. Zij kunnen deze mensen actief benaderen om gebruik te maken van de voorzieningen waar ze recht op hebben. Doen? Of legitimeer je zo een repressieve instelling?

Het Inlichtingenbureau vervult vooral een rol bij het verzamelen en doorgeven van signalen over fraude. Daarnaast biedt de instelling sinds kort ook informatie die gemeenten kunnen gebruiken om voorzieningen gericht onder de aandacht te brengen bij mensen die er misschien recht op hebben.

Op de discussielijst van de Bijstandsbond is een discussie ontstaan over de vraag of gemeenten hier gebruik van moeten maken. “Doen of niet doen?”, zo werpt het gemeenteraadslid uit Leeuwarden Farshad Bashir (SP) op.

Sander ziet er weinig in: “Dat inlichtingenbureau is uiteindelijk gewoon een uiterst repressieve instelling die op een nare manier in het prive-leven van allerlei mensen zit te wroeten […] De toenemende controle en repressie en het gesnuffel worden verkocht onder het mom van ‘armoedebestrijding’.”

Hij legt een verband met de controlerende huisbezoeken, die ook werden gepresenteerd als middel om armoede te bestrijden. “Dat is natuurlijk allemaal flauwekul. Uiteindelijk kwamen ze, ik geloof na de moord op Van Gogh, zelfs nog met het verhaal dat bij die huisbezoeken ook zogenaamde ‘radicalisering’ kon worden gesignaleerd”.

Bashir denkt dat het Inlichtingenbureau juist een alternatief kan vormen voor de huisbezoeken: “Ze koppelen gegevens om fraude te bestrijden, op zich veel beter dan huisbezoeken waar iedereen slachtoffer van wordt”. Overigens heeft de gemeente de lijst van het Inlichtingenbureau inmiddels ontvangen. “Waarom zou je de lijst niet gebruiken, je wil toch armoede bestrijden?”

Sander vindt het een dilemma: “de kans is groot dat het ministerie het feit dat je er gebruik van maakt zal aanvoeren om aan te totnen dat dat Inlichtingenbureau een belangrijke rol speelt bij armoedebestrijding, terwijl het in eerste instantie gewoon een repressieve functie heeft”.

Bron: website FNV Lokaal, 15 augustus 2006