‘Stop plotse thuiscontrole bij uitkering’

LEEUWARDEN – Leeuwarden en twintig andere gemeenten moeten stoppen met onaangekondigde huisbezoeken bij bijstandsgerechtigden. Dit eist SP-raadslid Farshad Bashir samen met tientallen anderen bij de rechtbank in Den Haag. Zij vinden dat de persoonlijke levenssfeer onnodig wordt aangetast door de bezoeken.

,,In Leeuwarden valt het nog mee, maar in steeds meer plaatsen belt de gemeente onaangekondigd aan bij mensen met een uitkering’’, zegt Bashir. ,,Ze voelen zich dan wel verplicht de controleurs binnen te laten, uit angst dat ze hun uitkering anders sowieso kwijtraken.’’

,,We kennen verhalen waarbij dan de tandenborstels worden geteld en het wasgoed wordt gecontroleerd.’’ De controles zijn meestal bedoeld om stiekeme samenwoners te ontmaskeren.

De SP heeft de kwestie al eens aan de orde gesteld in Leeuwarden. Volgens burgemeester en wethouders worden per jaar zo’n tweehonderd huisbezoeken afgelegd. De gemeente gaat vaak langs bij mensen vlak nadat er een gesprek met hen op het stadskantoor is gevoerd.

Huisbezoeken vinden vooral plaats bij kamerbewoners, thuislozen en andere mensen met een verhoogd risico op fraude. Huiszoekingen worden alleen gedaan door de sociale recherche.

Landelijk hebben vele getroffenen en activisten elkaar nu gevonden. Hun verzet wordt geleid door advocaat Robert Kuijper, die ook actie voert tegen huisbezoeken bij AOW’ers.

De zitting is op 15 september. De eisers baseren zich op de Nederlandse en Europese grondwet, waarin de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is vastgelegd.

Bron: Leeuwarder Courant, 21 augustus 2006