SP loopt warm voor verkiezingscampagne

Juli en augustus zijn normaal gesproken vakantiemaanden waarin mensen toekomen aan zaken waar de rest van het jaar geen tijd voor is, maar de SP was bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingscampagne. Er is inmiddels een campagneteam gevormd.

De afgelopen jaren zagen we met schaamrood op de kaken hoe de voedselbanken overal in Nederland opkomen terwijl aan de andere kant het aantal ‘top’ambtenaren en managers met megasalarissen bleef stijgen. Onze regering probeerde er – gelukkig tevergeefs – een foute Europese grondwet door te drukken. Het steunde bovendien een verkeerde oorlog in Irak die op valse gronden werd gevoerd en meer problemen heeft opgeleverd, dan opgelost. Bevolkingsgroepen in Nederland kwamen niet dichter bij elkaar, maar juist verder van elkaar af te staan door toenemende angst en wantrouwen. Het ‘wij’ en ‘zij’-denken is toegenomen. In het onderwijs en de zorg is de rol van de commercie steeds belangrijker gemaakt, ten kosten van de kwaliteit. Er werd helaas meer afgebroken, dan opgebouwd. Het vertrouwen in de politiek kwam logischerwijs op een historisch dieptepunt. De kloof tussen burgers en politiek is alleen maar groter geworden.

In de peilingen staan we al een jaar rond de vijftien zetels en onze lijstaanvoerder scoort sinds jaar en dag erg goed als het om betrouwbaarheid gaat. Onze partij heeft de potentie om bij de verkiezingen een forse stap vooruit te maken en uit te groeien tot een politieke formatie van gewicht. Daarmee ontstaat een nieuwe situatie waarin we niet langer op voorhand voorbestemd zijn voor de oppositie, maar betrokkenheid mogen eisen bij onderhandelingen over een nieuw te vormen regering. Dat is nodig om serieus te zoeken naar mogelijkheden om in Nederland een nieuwe weg in te slaan. Kleinere inkomensverschillen, een efficiënte publieke sector en het samenleven van oude en nieuwe Nederlanders. Een iets socialer en vriendelijker Nederland waar we trots op kunnen zijn.

Mede dankzij het activistische karakter van onze partij zijn we in staat om al vast warm te lopen voor de verkiezingscampagne. Begin juli hadden we een radio- en tv-spot en de verkiezingsaffiche NU SP. Op tal van plaatsen in Leeuwarden zullen de nieuwe affiches straks hangen, geplakt door de activisten van onze partij. Ook worden er al vast vijfduizend ledenwerffolders rondgebracht. Om een beetje warm te lopen voor straks als onze campagne echt start. Dan zullen namelijk de activisten van de SP meer dan 50.000 (!) folders rondbrengen.

De verkiezingscampagne wordt geleid door het V(ictory)-team. Campagneleider is Erik Fassotte. Fassotte is de organisatiesecretaris van de SP-afdeling Leeuwarden. In het V-team zitten verder volkshuisvestingsspecialist Simon van der Meer, ondernemer Annette Panhuis en gemeenteraadslid Farshad Bashir.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 26 augustus 2006