Farshad Bashir over Uruzgan

Farshad Bashir is 18 jaar oud en heeft tot zijn negende in Afghanistan gewoond. Hij komt uit de hoofdstad Kaboel. Hij is lid van de gemeenteraad in Leeuwarden voor de Socialistische Partij.

Ben je voor of tegen de operatie Enduring Freedom van de VS en hun bondgenoten? Waarom?
Tegen. De Taliban zijn eerst zelf door de VS bewapend en aan de macht geholpen. Nu worden ze dus weer bestreden. Enduring Freedom lost het probleem in Afghanistan niet op. Daarnaast lappen de Amerikanen de internationale rechtsregels aan hun laars. Hoe kun je dan van Afghanistan een rechtsstaat maken? Zo worden krijgsgevangenen al jaren zonder enige vorm van proces vastgehouden.

Ben je voor of tegen Nederlandse deelname aan de ISAF-missie? Waarom?
Ik ben tegen deelname van Nederland aan de oorlog in Afghanistan. De huidige aanpak van terrorismebestrijding heeft geen zin gehad. Het aantal soorten opstandelingen is alleen maar toegenomen. Eerst waren het de Taliban en Al Qaida, nu zijn de krijgsheren en de drugsproducenten ook in opstand gekomen. Daar komt bij dat deelname van de Nederlandse militairen een troepenverplaatsing van Amerikanen naar Irak en andere landen mogelijk maakt.
Afghanistan kent al jaren oorlog. In de negentiende eeuw probeerden de Britten Afghanistan te veroveren, in de jaren tachtig van de vorige eeuw waren het de Russen die verslagen werden. De moedjahedien en de Taliban volgden al snel en nu vechten de Amerikanen in Afghanistan. Het is buitenlandse troepen nooit gelukt om de Afghanen via militaire dwang iets op te leggen.

Wat is jouw oplossing dan?
De oplossing van het conflict kan alleen door Afghanen zelf worden bedacht. Als het tijd wordt, zullen de Afghanen dan ook zelf met een oplossing komen. Tot die tijd zullen ze zeker hulp kunnen gebruiken, maar aan militairen zullen ze niet veel hebben. Stuur ingenieurs, onderwijzers en artsen naar Afghanistan. Daarmee zul je niet alleen het vertrouwen van Afghanen winnen, je helpt het land ook echt vooruit. Zolang het volk het niet wil, heeft buitenlandse inmenging geen zin. Democratisering en vrijheid zijn een vorm van emancipatie, en emancipatie kun je niet opleggen. De bevrijding van Afghanistan kan alleen het werk zijn van de Afghanen zelf.

Heb je nog contact met mensen in Afghanistan? Wat is je beeld van het land?
Het gaat in de steden nu beter. Dat hoor ik van familie waar we wel eens contact mee hebben via de telefoon. Maar op het platteland gaat het niet goed, de oorlog is daar in volle gang. Eerst wordt een dorpje door de Taliban veroverd, daarna wordt het dorpje door Amerikanen heroverd, en vervolgens gaan de Taliban een andere dorpje veroveren, en zo gaat het maar door. Steeds meer mensen vluchten naar de steden, die nu overbevolkt zijn.

Denk je ooit terug te gaan naar Afghanistan?
Jawel, het is al weer lang geleden dat ik in Afghanistan was. De beelden die ik op mijn netvlies heb, zijn ook heel vaag. Ik zou wel eens willen zien waar ik vandaan kom.

Wat is het grootste probleem voor de toekomst van Afghanistan?
Buitenlandse inmenging. Nu het Westen zich met Afghanistan bemoeit, bemoeien ook andere landen zich ermee. Zo genieten de Taliban ook steun. En op deze manier blijf je doormodderen. Afghanistan kan alleen vooruit worden geholpen door de Afghanen zelf, ze moeten en kunnen het zelf doen.

Bron: Onderwijskrant Uruzgan (uitgave van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP)), september 2006