Overgangsregeling voor activeringspremie

De activeringspremie is niets anders dan het voorkomen dat er mensen na het aanvaarden van werk in de armoedeval belanden door het verliezen van allerlei rechten zoals kwijtscheldingen en langdurigheidstoeslagen. Meteen nadat het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders (B&W) was aangetreden is de premie afgeschaft. Het College van B&W had eerder toegezegd dat er een nieuwe activeringspremie zou komen. Woensdag heeft de wethouder van sociale zaken aan de gemeenteraad ook beloofd om te kijken of er een overgangsregeling kan komen.

Tijdens het debat bleek dat in bijna zes maanden tijd maar drie mensen gebruik hebben gemaakt van de premie. SP-gemeenteraadslid Farshad Bashir: “De gemeente heeft immers amper voorlichting gegeven over het bestaan van de premie. Deze drie aanvragen kost de gemeente zeven duizend euro terwijl het College van B&W steeds volgehouden heeft dat de activeringspremie 3 miljoen euro per jaar kost en daarom is afgeschaft.”

Volgens de SP is het niet terecht dat de personen die werkzaam waren onder de oude regeling nu niet kunnen blijven rekenen op wat er beloofd is. Doordat de activeringspremie onverwacht afgeschaft is komt er een breuk in het vertrouwen van de mensen in de gemeente.

Bashir: “Als er echt een nieuwe premie had moeten komen, dan had het College van B&W eerst een nieuwe premie moeten invoeren voordat de oude afgeschaft werd.” Naast de SP vonden ook Groenlinks en PvdA dat er een overgangsregeling moet komen. Het College van B&W zal nu deze wens van de raad meenemen.

Bron: leeuwarden.sp.nl, 13 september 2006